Nieuwe bestuurssamenstelling sectie Plus+

donderdag 31 maart 2016

De sectie NVJ Plus+ heeft een nieuw bestuur. Er waren voldoende kandidaat-bestuursleden om de vacante plekken op te vullen. Bij de sectie waren voorzitter Aad van Cortenberghe, vice-voorzitter Petra Vossestein en bestuurslid Ton van Helden aftredend. Voor de voorzitter zat zijn statutaire termijn van zes jaar erop, de overige twee waren herkiesbaar.

Het bestuur van de sectie Plus+ bestaat in de nieuwe samenstelling uit:

  • Henk Wageman (voorzitter) 

'Uit een recente enquête is gebleken dat veel collega’s in de categorie Sectie Plus+ nog dagelijks hard moeten werken om het hoofd boven water te houden. We zien om ons heen dat de senioren in het algemeen nauwelijks meer meetellen. De werkelijkheid is voor velen een strijd om zich staande te houden. Daarvoor is een maximale inzet van de Sectie Plus+ en dus ook van de NVJ meer dan noodzakelijk.’

  • Petra Vossestein (herbenoemd bestuurslid)

‘Ook nu de werkgelegenheid groeit, staat de plusser vaak achteraan. Reden waarom ik mij sterk maak de oudere journalist praktisch te ondersteunen en een hart onder de riem te steken: door hun kennis op peil te houden via op maat ontworpen cursussen van de NVJ Academy en het inzetten van hun netwerk.’ 

  • Ton van Helden (herbenoemd bestuurslid)

'Mijn aandacht gaat vooral uit naar de senioren onder de leden van de NVJ. Met als inzet dat zij het ook na pensionering zinvol vinden om hun lidmaatschap voort te zetten, mede gevoed door aanstekelijk enthousiasme en dadendrang van ‘hun’ sectiebestuur. Verder door gelegenheid te geven om collega’s te blijven ontmoeten en om via NVJ Academy gerichte kennis te verwerven. Kortom, inhoud geven aan het gevoel dat je journalist bent voor het leven.’ 

  • Carel Goseling (nieuw bestuurslid)

Eigenaar/redacteur Vlietnieuws.nl en actief voor AD-redactie Vlietlanden, rtv Midvliet, Haaglanden Voetbal, DiaB-tv, Vitaal/De Gebarenwinkel, DenHaagDirect, Haagspraak, Pensioenfonds PNO Media (lid verantwoordingsorgaan) en NVJ Pensioencommissie: ‘Ik wil graag een bijdrage leveren aan het behartigen van de belangen van de oudere collega’s. De mensen die het door hun hele arbeidzame leven te ploeteren, hebben verdiend dat er met hen rekening wordt gehouden.’   

  • Nicoline Maarschalk Meyer (bestaand bestuurslid)

‘Wat betreft de pensioenen houd ik de vinger aan de pols. Doel is tegemoet te komen aan de individuele wensen van onze leden en tegelijkertijd het solidariteitsbeginsel enigszins vast te houden. Daarom onderzoekt de NVJ de mogelijkheden voor een CIDC-regeling (Collective Individual Defined Contribution). De NVJ is niet voor een verplicht pensioen voor zzp-ers. Wel moeten zzp-ers die willen participeren in een collectief van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken.’

Algemene Leden Vergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 april is de kandidaatstelling voor het voorzitterschap bekrachtigd.

  • Ga hier naar het programma van de Algemene Ledenvergadering op 15 april in Maastricht