NVF begint aan tweedaagse belactie

donderdag 3 januari 2019

De NVF belt op donderdag 3 en vrijdag 4 januari NVF-leden. Een team onder leiding van NVF-voorzitter, Eric Brinkhorst, belt fotojournalisten om te vragen of ze willen deelnemen aan de acties op 25 januari.

Op 1 januari hebben zich al meer dan 100 fotojournalisten aangemeld bij de NVF. Dit aantal groeit gestaag. Onder de ruim 100 aangemelde fotojournalisten prijken zeer gerenommeerde namen en Zilveren Camera winnaars. De fotojournalisten hebben aangegeven op 25 januari het werk te willen neerleggen als opdrachtgevers hen niet tegemoet komen op de volgende punten: inflatiecorrectie van de tarieven vanaf 2010 met 14%, het gelijk schakelen van online tarieven aan print tarieven en meer zeggenschap over hun auteursrecht.