NVJ adviseert journalisten Holland Media Combinatie

donderdag 13 februari 2014

De uitgeverijbedrijven HDC Media, Holland Combinatie en Dichtbij.nl zijn sinds 1 januari van dit jaar  gefuseerd tot Holland Media Combinatie. Omdat de hoofdredacteur van HDC, Mike Ackermans, eind 2013 is vertrokken, zal het nieuwe HMC op zoek moeten naar een opvolger, die verantwoordelijk wordt voor het aansturen van de regionale dagblad-, huis-aan-huis- en Dichtbij.nl redacties. De journalisten van de diverse uitgaven zoeken naar een vorm voor de uitoefening van hun recht op medezeggenschap bij de aanstelling van een nieuwe hoofdredacteur.

De voorkeur van de directie gaat uit naar gezamenlijke vertegenwoordiging van alle journalistieke geledingen in de vertrouwenscommissie die de directie van Holland Media Combinatie zal bijstaan in de selectie van die nieuwe hoofdredacteur. De NVJ heeft vertegenwoordigers van de huis-aan-huisblad journalisten van HC en enige leden van de redactieraad van HDC en een community manager van Dichtbij.nl geadviseerd over de manieren waarop dat, op grond van het redactiestatuut of de cao, zou kunnen. Na de (gespreide) krokusvakantie zal de redactieraad  een plenaire redactievergadering over onder andere dit onderwerp beleggen.

Bij het overleg over dit onderwerp waren aanwezig: Peter Schat en Jaap Timmers van de HDC redactieraad, Natalie Mathot, John Bontje en Joop Touw van HC en Juliette van Eeten van Dichtbij.nl. en Annabel de Winter, secretaris Dagblad en Lokale Media NVJ.