NVJ bereidt cao-onderhandelingen dagblad voor

woensdag 5 februari 2014

Het bestuur van de NVJ-sectie Dagblad start deze maand met formele voorbereidingen voor de onderhandelingen over een nieuwe cao voor dagbladjournalisten. Het bestuur vindt de resultaten van de paritaire werkgroep seniorenregeling onbevredigend en te ver afliggen van de wensen van de NVJ. In samenwerking met redactiecommissies zal de NVJ een voorstellenbrief opstellen, zodat met werkgevers concreet kan worden onderhandeld over een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket. Nadat leden zich hebben kunnen uitspreken, zullen de concrete onderhandelingen plaatsvinden.

De weg naar een nieuwe, modernere cao voor dagbladjournalisten is lang. Het begon eind 2011 met moeizame cao-onderhandelingen. Er kwam een commissie modernisering en in de afgelopen maanden ging de paritaire werkgroep seniorenregeling aan de slag. Het sectiebestuur dagblad heeft afgelopen week besloten een start te maken met nieuwe cao-onderhandelingen. Niet alleen de resultaten van de paritaire werkgroep zijn onbevredigend, er zijn ook nog te veel inhoudelijke vragen en bezwaren. Daarom wil het bestuur samen met redactievertegenwoordigers de inzet bepalen voor nieuwe cao- onderhandelingen. De voorstellenbrief moet volgens het bestuur niet verengd worden tot aanpassing van een specifieke regeling, maar moet een samenhangend arbeidsvoorwaardenpakket omvatten voor de gehele cao inclusief conforme looneis. Dat betekent dat er de komende weken een concept voorstellenbrief wordt opgesteld. Die zal vervolgens in overleg met de redactiecommissies worden vastgesteld. Nadat leden zich hebben kunnen uitspreken, zullen de concrete onderhandelingen plaatsvinden.

Nawerking (oude) cao

De huidige cao voor dagbladjournalisten is eind 2013 verlopen. De bepalingen in die cao gelden middels de nawerking nog voor alle dagbladjournalisten. Er kunnen bovendien geen wijzigingen van arbeidsvoorwaarden worden opgelegd, zolang de inhoud van de (oude) cao niet wordt aangepast. Mochten de cao-onderhandelingen leiden tot een akkoord over een nieuwe cao per 1 januari 2014, dan kan de inhoud van die cao met terugwerkende kracht worden aangepast. Het sectiebestuur is echter van mening dat invoering van ingrijpende wijzigingen van het arbeidsvoorwaardenpakket per 1 januari 2014 niet fatsoenlijk is. Er zullen daarom ordentelijke overgangsregelingen moeten worden afgesproken.

Bijeenkomst redactiecommissies

Voor leden van redactiecommissies en andere redactievertegenwoordigers zal maandag 24 februari een bijeenkomst in Utrecht plaatsvinden waar gesproken zal worden over het proces tot nu toe, de bredere cao-ontwikkelingen in de uitgeverijsector en over de voorstellenbrief. De aanvangstijd is 12.00 uur, de locatie wordt later bekendgemaakt.