NVJ legt cao-voorstellen RTL voor aan leden

maandag 25 januari 2021

De NVJ en RTL Nederland gaan onderhandelen over een nieuwe cao. Voor de eerste keer legt de NVJ haar cao-voorstellen voor aan zowel werknemer- als freelanceleden van de NVJ. Omroepsecretaris Wais Shirbaz: ‘Dit is een eerste stap in het creëren van level playing field.’ 

foto: Koen van Weel - ANP

De voorstellen in hoofdlijnen:

  •  De NVJ stelt een looptijd voor van 24 maanden, namelijk vanaf 1-1-2020 tot 1-1-2022.
  •  De NVJ stelt een structurele salarisverhoging van 2,5 procent per 1 januari 2020 en 3 procent per 1 januari 2021 voor.
  •  Level Playing Field: Bij RTL wordt gebruik gemaakt van flexibele arbeid. De NVJ heeft geen bezwaren tegen de inzet van freelancers, maar streeft wel naar een ‘level playing field’ tussen medewerkers met een arbeidsovereenkomst en werkenden op basis van een opdrachtovereenkomst zoals zzp’ers. Dit ‘level playing field’ wil de NVJ bij RTL bereiken door met RTL Nieuws een Fair Practice Code af te spreken.

Leden kunnen nog tot uiterlijk 27 januari hun stem uitbrengen op de voorgelegde voorstellen. De NVJ streeft er naar om snel van start te gaan met de cao-onderhandelingen.

cao