NVJ: plan van aanpak NPO is een begin

donderdag 28 maart 2024

Goed dat de publieke omroep laat zien dat het rapport van de commissie Van Rijn niet in een la is verdwenen. Wel is nog verdere aanscherping nodig. De NVJ reageert hiermee op het overkoepelend plan van aanpak sociale veiligheid, dat de NPO woensdagmiddag presenteerde. Op dinsdag 23 april organiseert de NVJ een debat met als titel ‘Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. Hoe nu verder?’, waarin het plan van aanpak ook aan de orde zal komen.

Foto Marcel Antonisse

Het plan van aanpak volgde na het rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) van Martin van Rijn dat in januari werd gepresenteerd. Daaruit bleek dat grensoverschrijdend gedrag breed speelt bij de NPO.

In het plan staat onder andere dat presentatoren beter moeten worden begeleid en leidinggevenden training krijgen en er cursussen komen om ongewenst gedrag te herkennen. Er wordt speciale commissie samengesteld waar alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag terechtkunnen. En er komen een gemeenschappelijke gedragscode en een gemeenschappelijke klachtenregeling en klachtencommissie. Om medewerkers beter te beschermen wordt daarnaast het aantal tijdelijke en zzp-contracten afgebouwd.

Meer aanscherping nodig

Het plan van aanpak is een begin, zegt Thomas Bruning van de NVJ, maar er is meer nodig om het echt tot een succes te maken. ‘Het is goed dat de publieke omroep laat zien dat het rapport van de commissie Van Rijn niet in een la is verdwenen’, Bruning, ‘daar is het echt te belangrijk voor. Maar er is nog wel aanscherping nodig.’

Zo wordt de “kwetsbare positie” van freelancers in het plan van aanpak nog onderbelicht. ‘Zij moeten zodanig worden behandeld dat ze op een goede manier eigen ondernemer kunnen zijn.’

De algemeen secretaris mist ambitie als het gaat om de vermindering van tijdelijke contracten. ‘Het is goed dat ze worden genoemd, maar het lijkt alsof eerdere afspraken die zijn gemaakt het eindpunt zijn.’ De NVJ pleit voor meer vaste contracten en meer ontwikkelkansen. Daarnaast moeten ook harde afspraken gemaakt om de misstanden bij de productiehuizen tegen te gaan.

Verder moet er meer worden gedaan aan medezeggenschap. ‘De NPO heeft het over bottom-up, daar ben ik het mee eens. Maar dan is er wel een betere medezeggenschap nodig vanuit de makers, dus goede redactieraden. Dat is wel aangestipt, maar nog te weinig uitgewerkt.’

Veiligheid op de werkvloer

Veiligheid op de werkvloer is een van de speerpunten van de afdeling NVJ Collectief. Op dit moment zijn de omroepsecretarissen in gesprek met een delegatie van programmamakers van verschillende omroepen om input te verzamelen.

Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. Hoe nu verder?

Op 23 april organiseert een debat met als titel Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. Hoe nu verder? Centrale vragen zijn: wat gaan de omroepen nou concreet doen? Wat gaan de makers daarvan merken en hebben ze nog invloed op de plannen? Gaat er nu echt wat veranderen na Van Rijn?  Met: Frederieke Leeflang, voorzitter van de NPO, Peter Kuipers, directeur van KRO-NCRV, Gert-Jaap Hoekman (NOS Sport) en Suzanne Bosman (moderator). Meer namen volgen nog. Wil je deze bijeenkomst bijwonen? Meld je hier aan. De toegang is gratis.