NVJ-Verenigingsraad

vrijdag 17 april 2009

De jaarvergadering van de NVJ-Verenigingsraad vindt plaats op zondag 3 mei 2009.
Locatie: Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, Domplein 29

Ontvangst en registratie deelnemers Verenigingsraad vanaf 10.00 uur
Aanvang: 10.30 uur

AGENDA
1. Opening
2. Jaarrede voorzitter Huub Elzerman
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Verslag najaarsvergaderingen d.d. 5 november en 3 december 2008 (bijlagen zijn toegezonden aan VR-leden))
5. Jaarverslag 2008 en gevoerde beleid (bijlage .pdf)
6. Plan van aanpak 2009 (bijlage .doc)
7. Financiële jaarstukken 2008 en begroting 2009 (zijn nog niet beschikbaar)
8. De Journalist en Villamedia (bijlage .doc)
9. Bestuursverkiezingen (bijlage .doc)
10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

13.00 uur Lunch

Programma Dag van de Persvrijheid vanaf 14.00 uur
Thema: De straat versus de verslaggever