NVJ wil gezamenlijke looneis cao dagbladjournalisten

vrijdag 13 december 2013

Eind 2013 loopt de cao voor dagbladjournalisten af. De NVJ wil afspraken maken over een mogelijke verlenging van de cao en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Samen met de andere bonden wil de NVJ een gezamenlijke looneis stellen.

Afgelopen jaar was er sprake van een ongewijzigde verlenging zonder looncomponent. Daarbij hield de NVJ rekening met het gegeven dat veel dagbladen midden in een reorganisatie zaten of er op korte termijn mee zouden worden geconfronteerd. Voor 2014 vaart de NVJ een andere koers.

Doordat de zes cao’s die eventueel in een raam-cao worden ondergebracht allemaal dit jaar aflopen, willen de vier betrokken vakbonden de voorwaarden van een mogelijke verlenging van die zes cao’s nadrukkelijk afstemmen. Een gezamenlijke looneis is in dat kader een reële optie. Binnenkort zullen bonden hier hun leden nader over informeren.