Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan Sanoma

maandag 20 januari 2014

De onderhandelingsdelegaties van Sanoma en vakorganisaties NVJ, FNV KIEM en CNV Dienstenbond hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een sociaal plan bij Sanoma. De NVJ legt het resultaat voor aan de leden en houdt op 29 januari een ledenbijeenkomst in Hoofddorp.

Op hoofdlijnen zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • De medewerkers die boventallig worden en direct vertrekken, ontvangen de oude kantonrechtersformule 0,75. Dit was 0,8 in het oude SBK.
  • Medewerkers die kiezen voor een werk-naar-werk traject krijgen gemiddeld €5000,-- mee voor een scholings- en begeleidingstraject, plus de volledige opzegtermijn, plus 0,65 van de oude kantonrechtersformule.
  • Elke werknemer die boventallig wordt verklaard, heeft recht op een arbeidsmarktanalyse. Aan de hand van deze analyse kan worden gekozen voor direct vertrek of een begeleidingstraject.

De vakorganisaties houden 29 januari om 15.00 uur een ledenbijeenkomst. Leden werkzaam bij Sanoma kunnen tot 31 januari hun stem uitbrengen.