Oproep uitstel Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

donderdag 21 januari 2016

De NVJ en NVF tekenen ernstig bezwaar aan tegen de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) ter vervanging van de VAR, zolang WDBA haar doel voorbij schiet en opdrachtgevers makkelijk alle risico’s bij zelfstandigen leggen. NVJ en NVF roepen senatoren van de Eerste Kamper op om invoering van de WDBA uit te stellen.  

Het doel van de WDBA is om schijnzelfstandigheid te voorkomen en om meer balans aan te brengen op de arbeidsmarkt. Geheel tegen de zin in van zelfstandigen bij met name de Publieke Omroep leidt dit echter tot constructies die nadelig zijn voor zelfstandigen, aldus NVJ/NVF in een brief aan de Commissie voor Financiën van de Eerste Kamer.

Gezagsverhouding

Het wetsvoorstel  heeft  nu al ernstige gevolgen voor zelfstandigen, met name bij de Publieke Omroep. Doordat zij bij de omroep regieaanwijzingen moeten opvolgen en op vaste tijden en in de studio of daar buiten moeten werken, is er vrijwel altijd sprake van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever (omroep) en de opdrachtnemer (zzp’er).

Facilitaire bedrijven

Om te voorkomen dat de Belastingdienst deze gezagsverhouding erkent en constateert dat er sprake is van een verkapt dienstverband heeft de Publieke Omroep een nieuwe constructie bedacht. Met ingang van 1 januari schuift de NTR facilitaire bedrijven naar voren om geen directe relaties met freelancers aan te gaan. Door een derde partij in te schakelen schuift de Publieke Omroep haar verantwoordelijkheid af. De zelfstandigen worden door deze constructie gedwongen om met facilitaire bedrijven in zee te gaan en een deel van hun inkomsten af te staan aan deze bedrijven.

Inventarisatie

De NVJ en de NVF inventariseren op dit moment hoeveel mediaorganisaties de keten verlengen met het doel om deze naar de Eerste en Tweede Kamer te sturen. Zolang de WDBA haar doel voorbij schiet en opdrachtgevers makkelijk alle risico’s bij zelfstandigen neerleggen, tekenen de NVJ en de NVF ernstig bezwaar aan tegen invoering van deze wet.

  • De NVJ/NVF roept op om melding te maken van opdrachtgevers die ter  anticipatie van de WDBA gebruik maken van een nieuwe constructie en zo ja, welke (payroll / facilitair bedrijf / of anders). Reacties kunnen worden gestuurd naar vereniging@nvj.nl onder vermelding van VAR/WDBA.