Overgrote meerderheid stemt voor onderhandelingsresultaat cao Uitgeverijbedrijf

woensdag 22 november 2017

Het overgrote merendeel van de NVJ-leden heeft vóór het onderhandelingsresultaat voor de cao Uitgeverijbedrijf gestemd. Dat deden zij in groten getale. Ook de leden van de andere bonden hebben voor gestemd. Dat betekent dat het onderhandelingsresultaat nu wordt omgezet in een cao. Journalisten die hieronder vallen zullen dat al in december merken in de uitbetaling van hun salaris.

Hoofdpunten van de nieuwe cao (volledig onderhandelingsresultaat via deze link):

 • Looptijd 27 maanden: van 1 maart 2017 tot en met 31 mei 2019
 • Structurele loonsverhoging aanpassing salarissen en schalen: 1,5% per 1 november 2017 en 1,5% per 1 juli 2018
 • € 300 bruto eenmalige uitkering per 1 december 2017 (parttimers naar rato)
 • Met ingang van 1 januari 2017 is het basisbedrag van het persoonlijk keuzebudget (artikel 6.1.2 van de cao) structureel vastgesteld op 12%
 • Pensioen – de uitzonderingsbepaling voor de functiegroepen BTU, PU, OP en VAK komt te vervallen; uiterlijk 31 december 2019 moeten alle uitgeverijen zijn toegegroeid naar het niveau van de cao UB
 • Er komt een studiecommissie Duurzame inzetbaarheid
 • Er komt een studiecommissie Gezond Speelveld, waarbij in ieder geval het al dan niet toepassen van een tariefstelling voor freelance werkzaamheden aan de orde zal komen. Voor payrollers en uitzendkrachten is bevestigd dat zij minimaal volgens de cao beloond moeten worden inclusief jaarlijkse salarisverhogingen volgens functieschalen.

Ondertussen onderhandelt de NVJ over een aantal belangrijke ándere onderwerpen met de werkgevers. Het gaat dan onder andere om:

 • Concrete afspraken van de Studiecommissie Duurzame Inzetbaarheid – onder andere op het gebied van minder werken voor ouderen met gedeeltelijk behoud van loon en pensioenopbouw in combinatie met vaste banen voor jonge journalisten
 • Eenduidige uitleg van de regeling inkoop en verkoop vrije dagen in het pkb
 • Specifiek op de journalistiek gerichte opleidingsprogramma voor journalisten in loondienst en freelancers
 • Opzetten van een onderzoek naar de positie van freelancers bij de grote journalistieke opdrachtgevers.