Sectie Freelance: oproep nieuw bestuurslid en ambassadeurs

woensdag 22 juni 2011

De sectie Freelance van de NVJ is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Ook roept de sectie enthousiaste leden op om ambassadeur te worden. Ambassadeurs werkzaam voor een omroep of in een redactie zijn nodig om nog meer voeling te houden met de werkvloer, om de sectie op ideeën te brengen, of om als tussenpersoon te fungeren bij media-organisaties.

De sectie Freelance is een grote sectie van de NVJ: met circa 2500 leden vormen wij een belangrijk deel van de beroepsvereniging. NVJ Freelance ontwikkelt voor deze leden collectieve belangen behartiging en individueel advies en trainingen op het gebied van ondernemen en journalistiek.

Bestuur
Ons bestuur bestaat op dit moment uit zeven betrokken en enthousiaste freelancers, die zich naast hun eigen dagelijkse werk inzetten voor het wel en wee van hun collega-freelancers.
Eric Harms (zeer gewaardeerd bestuurslid sinds december 2004) heeft om persoonlijke redenen besloten zijn functie neer te leggen. Gelukkig blijft hij als ambassadeur en vraagbaak bij onze sectie betrokken.

Ons bestuur kan dus versterking gebruiken; wie wil ons komen ondersteunen?
Wij vergaderen eens per maand telefonisch over lopende kwesties, eens per drie maanden komen we in Amsterdam bij elkaar om grotere zaken te bespreken. Een enthousiaste secretaris (Patrick Holleman) en betrokken supportmedewerkers, dragen de lopende zaken verder.

2e schil van betrokken leden: ambassadeurs
Niet alleen voor een functie ín het bestuur, ook als ‘adviseur’ van het bestuur (zoals Eric dat zal zijn) of als ‘ambassadeur’ bij een omroep of een redactie zouden wij graag meer mensen om ons heen hebben. We hebben ze nodig om nog meer voeling te houden met de werkvloer, om ons op ideeën te brengen, of om als tussenpersoon te fungeren bij media-organisaties. Zo’n adviseurs- of ambassadeurschap hoeft niet veel tijd te kosten; in praktijk kan er veel via de telefoon of de mail. Ook leden bij commerciële media zoals SBS, RTL, BNR-Nieuwsradio en internetbranches, nodigen we bij deze graag uit!
Wij vinden het belangrijk dat de belangen van freelancers goed worden behartigd en daar doen wij als bestuur ons best voor.
We hopen dat meer freelancers ons daarin willen ondersteunen. Een sterke sectie freelance is van belang voor ons allemaal. Je inbreng, hoe klein ook, is van harte welkom!
Mail ons als je op één of andere manier wilt bijdragen:
Freelance@NVJ.nl