Sectie Plus neemt afscheid van twee bestuursleden

maandag 29 juni 2015

De NVJ-sectie Plus heeft op 25 juni afscheid genomen van bestuursleden Dick Oosterbaan en Dick van der Veen. Zij worden opgevolgd door Nicoline Maarschalk Meyer en Henk Wageman, die op 17 april tijdens de algemene ledenvergadering werden benoemd in het sectiebestuur. 

Normaal vergadert het bestuur van de NVJ Sectie Plus+ eens per twee maanden op het NVJ-kantoor in Amsterdam. Ditmaal, op 25 juni 2015 werd het De Observant in Amersfoort. Daar namen we afscheid van Dick Oosterbaan (Amsterdam) en Dick van der Veen (Epe) als bestuurslid. Mooi tussen hun woonplaatsen in gepland. De maximale termijn van tweemaal zes jaar zat er voor de beide Dick-en op en dan vertrek je gewoon. Jammer, maar vers bloed is goed voor de creativiteit, werkkracht en de democratie binnen de NVJ, ook bij ons, oudjes.

Nieuwkomers Nicoline Maarschalk Meyer en Henk Wageman hebben hun plaatsje in het bestuur inmiddels, zonder daarvoor veel inspanning te hoeven doen, veroverd.  Zij werden op de Algemene Ledenvergadering van 17 april  in het bestuur gekozen. Henk wilde (on)gaarne het secretariaat ter hand nemen, Nicoline gaat haar aandacht aan het pensioen geven, met name ook dat van zelfstandige oudere journalisten. Het eerste lijntje naar de NVJ Pensioencommissie is voor haar inmiddels gelegd.

Het complete overzicht van bestuur en aandachtsgebieden is te vinden op de website van de NVJ

Hoewel het op zo’n bestuursvergadering nogal ontspannen en met ruimte voor een persoonlijke noot toegaat, wordt er in de beschikbare tweeëneenhalf uur toch stevig doorgewerkt. Natuurlijk zijn er routinepunten volop. Ditmaal nogal veel omdat er tussen de bestuursleden veel onderling geregeld en afgesproken moest worden. We zien elkaar maar zes keer per jaar en dat betekent wel dat er duidelijke werkafspraken gemaakt moeten worden om nog enige voortgang te kunnen boeken.

We hebben het dan wel wat langer over:

  • de problemen rond de tarieven die oudere journalisten kunnen hanteren,
  • hun pensioenvoorzieningen (of niet),
  • de manier waarop onze leden zinvol hun kennis en ervaring aan studenten en starters kunnen overdragen,
  • een duidelijker ‘welkom’ aan nieuwe leden van de Sectie Plus+,
  • een financieel gunstiger tarief voor zelfstandige journalisten met een laag inkomen voor de cursussen van de NVJ Academy,
  • een betere communicatie naar onze leden.

Uiteraard keken we ook nog even terug naar onze eigen Algemene Ledenvergadering. Alhoewel we niet ontevreden zijn, is ons een lichte wrevel over het tijdkeurslijf niet ontgaan. Het strakke regime (we waren te gast bij een op volle toeren draaiende NOS-Nieuwsredactie) verijdelde in ieder geval dat sommige van onze leden veel persoonlijk contact hadden met (oud) collega’s en vrienden. Jammer, maar er komen nieuwe kansen.