Staat aansprakelijk gesteld voor schade die Ans Boersma heeft geleden

woensdag 16 oktober 2019

De Nederlandse Staat is door Ans Boersma aansprakelijk gesteld voor de schade die zij heeft geleden als gevolg van het rechtshulpverzoek dat door Nederland is gedaan aan Turkije. Dit maakte advocatenkantoor Prakken d’Oliveira woensdag bekend.

foto: Sebastiaan ter Burg

Als gevolg van het rechtshulpverzoek werd Ans Boersma op 17 januari van dit jaar Turkije uitgezet en verloor zij haar werk als correspondent. Daarnaast liep zij reputatieschade op en zijn door het verzoek haar journalistieke bronnen in gevaar gebracht.

Voor Boersma is het onbegrijpelijk waarom het nodig was de Turkse autoriteiten te betrekken bij het strafrechtelijke onderzoek dat ziet op feiten daterend uit 2014. Zo was zij zeer regelmatig in Nederland en was er voldoende gelegenheid om haar hier te ondervragen over deze feiten. Het betrekken van de Turkse autoriteiten bij haar strafrechtelijk onderzoek was onrechtmatig en de Staat dient de schade die zij hierdoor heeft geleden te vergoeden. De Nederlandse Staat is verzocht om voor 1 november 2019 te reageren op de aansprakelijkstelling.

De NVJ drong eerder dit jaar bij het OM aan op een betere bescherming van journalisten nadat Boersma Turkije was uitgezet. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft het OM toegezegd dat de Aanwijzing dwangmiddelen tegen journalisten dit jaar formeel wordt bekrachtigd. Hierin is vastgelegd dat als journalisten betrokken raken bij informatie-uitwisseling in het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken er een verzwaard regime geldt voordat er van informatie-uitwisseling sprake kan zijn.