Tweede journalist genoodzaakt de Persgroep voor de rechter te dagen

dinsdag 30 oktober 2018

Freelance journalist en lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Britt van Uem, heeft de Persgroep voor de rechter gedaagd. De Persgroep liet in juli weten niet mee te willen werken aan een procedure bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht over de billijkheid van de door de Persgroep gehanteerde tarieven. Hierdoor kan Van Uem geen geschil bij de speciaal door de wetgever hiervoor ingestelde commissie inbrengen. De vorderingen van Van Uem worden daarom aan de rechter voorgelegd. Van Uem wordt gesteund door de NVJ. Eerder deze maand werd er door fotojournalist Ruud Rogier een soortgelijke zaak tegen de Persgroep aanhangig gemaakt.

Geschillencommissie

De Geschillencommissie is opgericht na invoering van de Wet Auteurscontractenrecht op 1 juli 2015 om onder andere vast te stellen wat een billijk tarief is voor makers. De opstelling van de Persgroep gaat in tegen het recente advies van minister Dekker (Rechtsbescherming), die media-exploitanten juist oproept om aan te sluiten bij deze Geschillencommissie.

Tussenevaluatie Wet Auteurscontractenrecht, geschillencommissie en collectief onderhandelen

De Wet Auteurscontractenrecht - bedoeld om de positie van de maker te verbeteren en dus de marktmacht aan te pakken - is op 4 oktober in de Tweede Kamer tussentijds geëvalueerd. Tijdens het debat ging de aandacht uit naar de ongelijkwaardige onderhandelingspositie van freelancers en het gebrek aan bereidheid van exploitanten, zoals de Persgroep en de Publieke Omroep, om zich aan te sluiten bij de geschillencommissie. Minister Dekker vindt het een groot probleem dat de Publieke Omroep en grote persuitgevers hun verantwoordelijkheid niet nemen. De minister heeft toegezegd met beide partijen het gesprek aan te gaan.

Tijdens het debat wees hij op de mogelijkheid in de Wet Auteurscontractenrecht om een collectief onderhandelingsresultaat over tarieven via de minister van OCW verbindend te laten verklaren wanneer een algemeen belang is gediend. Desgevraagd heeft de minister toegezegd het juridisch kader voor gezamenlijk onderhandelen in een brief aan de Kamer te willen verduidelijken.

Oproep aan minister Dekker

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) komt op voor de belangen van freelancers voor redelijke tarieven en goede algemene voorwaarden. Zij vindt dat minister Dekker moet ingrijpen om de beoogde bescherming van freelancers te waarborgen. Als grote mediapartijen, zoals de Persgroep, niet bij de Geschillencommissie verschijnen, functioneert de wet feitelijk niet.

De Persgroep maakt hiermee een voor makers laagdrempelige vorm van bemiddeling door deskundigen vanuit de sector onmogelijk. De betrokken freelance journalist wordt nu geconfronteerd met een mogelijk langdurige procedure bij de rechter. De bedoeling van de wetgever was om deze situatie te voorkomen.
 
Rosa Garcia López, secretaris NVJ en NVF: ‘De Persgroep heeft een aandeel van 43,5 procent op de Nederlandse dagbladmarkt en in 2017 een nettowinst van meer dan 100 miljoen euro behaald. Alle werkenden bij de Persgroep, ongeacht hun contract of voorwaarden, moeten kunnen rondkomen van hun werk. De Persgroep zorgt voor journalisten in loondienst door hen een goed loon en pensioen te betalen, maar diezelfde verantwoordelijkheid voelen zij niet voor freelancers. De kloof tussen wat journalisten in vast dienstverband verdienen en wat freelancers verdienen neemt toe. Dat de Persgroep niet in gesprek wil met een freelancer of bereid is om mee te werken aan een laagdrempelige procedure via de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht toont aan dat zij weinig respectvol met freelancers omgaan.’ 

Advocaat Otto Volgenant van Boekx Advocaten staat Britt van Uem bij. Volgenant: ‘Britt van Uem wordt door de Persgroep op pad gestuurd voor een artikel in Tubantia, is daar zo’n 4 uur mee bezig, en krijgt daar dan € 55,- voor. Dat is te weinig om van te leven. Bij de rechter vragen we nu om een billijke vergoeding van € 60,- per uur. Dat is voor een ervaren, hoogopgeleide freelance journalist redelijk, zeker als je het afzet tegen de nettowinst van meer dan € 100 miljoen die de Persgroep per jaar maakt.’