Uitslag enquête cao Uitgeverijbedrijf: salaris, werkdruk, freelancers en ouderenbeleid

maandag 20 mei 2019

De salarissen binnen de uitgeverijsector zijn te lang niet echt gestegen, de werkdruk is enorm toegenomen en de positie van freelancers is ronduit slecht. Dit blijkt uit de enquête die de NVJ hield onder journalisten die vallen onder de cao Uitgeverijbedrijf. Binnenkort starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao.

foto: Piet den Blanken/HH

De enquête, ingevuld door bijna 500 journalisten, had als doel informatie te verzamelen over wat journalisten belangrijk vinden om mee te nemen bij de onderhandelingen. Uit de enquête bleek dat de volgende vier onderwerpen bij komende onderhandelingen prioriteit hebben:

1. Salaris

Veel journalisten geven aan dat de salarissen te lang niet echt zijn gestegen en indexatie niet is bijgehouden, terwijl de werkdruk juist enorm toenam. Verder geven veel mensen aan de salarissen oneerlijk te vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de salariskloof tussen mannen en vrouwen, jong en oud, digitaal en print en in dienst en freelancer.

‘Ben over eigen salaris tevreden maar vind dat jonge verslaggevers relatief weinig verdienen.’

2. Werkdruk & werk/privé-balans

De werkdruk is de afgelopen tijd enorm gestegen. Er moet steeds meer werk worden gedaan met steeds minder mensen. Het steekt dat het salaris niet is meegegroeid met de werkdruk en grotere verantwoordelijkheden. De werk/privé-balans komt hiermee steeds meer onder druk te staan.

‘Werkdruk wordt steeds hoger. Met digitale media wordt verwacht dat je 24/7 reageert en snel handelt tegen dezelfde beloning.’

3. De positie van freelancers

Bijna iedereen is het erover eens, de positie van freelancers is slecht. Ruim 85 procent van de respondenten geeft aan hier (zeer) ontevreden over te zijn.

‘De tarieven voor freelancers: om te huilen.’

4. Ouderenbeleid

En dan tot slot het onderwerp waar niet iedereen het over eens is, het ouderenbeleid. Een groot deel van de respondenten geeft aan dat het ouderenbeleid op dit moment tekort schiet. Dit hangt ook weer samen met de hoge werkdruk die wordt ervaren. Daarentegen zijn er ook journalisten die aangeven dat de NVJ zich juist meer moet richten op de jongere generatie.

‘Vind persoonlijk dat er wel erg gepamperd wordt met oudere collega's.’

Maar conclusie blijft, goed ouderenbeleid staat in de top vier van zaken die volgens respondenten prioriteit moeten krijgen bij de onderhandelingen.