Verbetersuggesties Wetsvoorstel open overheid

donderdag 22 oktober 2020

Een coalitie van maatschappelijke en mediaorganisaties, waaronder de NVJ, heeft per brief [pdf] problemen aangestipt rond de huidige stand van het wetsvoorstel open overheid (Woo), dat een transparantere (semi-)overheid nastreeft. De Woo moet de bestaande Wob-regeling aflossen en wordt op 29 oktober in de Tweede Kamer besproken.

Het vertrouwen in politiek & bestuur staat onder druk, aldus de organisaties. Met een goede Woo kunnen de controlerende en participerende functies van media en maatschappij worden versterkt, en daarmee de democratie goed functioneren.

De Woo is een stap in de goede richting maar het huidige wetsvoorstel is niet optimaal. Door middel van (het ondersteunen van) moties kunnen de woordvoerders van de verschillende partijen de Woo effectiever maken.

  1. Roep de regering op maatschappelijke en mediaorganisaties een plek te geven in het Woo-Adviescollege.
  2. Dwing digitale standaarden voor informatieontsluiting af via het Forum Standaardisatie.
  3. Neem een transparantieregister op in de wet. Het eerdere idee van een bestandenregister heeft het niet gehaald. Op zijn minst een register op dossier- of thema-niveau is noodzakelijk om inzichtelijk maken over welke soort data Nederlandse overheden beschikken.
  4. Stel een onafhankelijke ‘informatiecommissaris’ aan die als een soort ombudsman kan optreden bij geschillen tussen burger of journalist en overheid.
  5. Halveer de beslistermijn voor informatieverzoeken.
  6. Het aantal (semi-) overheidsorganisaties dat onder de Woo valt moet worden uitgebreid.

Downloads