Verklaring ALV veilige beroepsuitoefening journalisten

donderdag 28 januari 2021

In de afgelopen dagen zijn meerdere journalisten bedreigd en fysiek aangevallen. De ALV van de NVJ, in vergadering bijeen op 27 januari, spreekt unaniem haar grote zorg uit over het toenemend geweld en de bedreiging ten opzichte van journalisten.

Foto: Michel van Bergen

De vrije en veilige uitoefening van ons vak is een voorwaarde voor broodnodige onafhankelijke informatievoorziening. De ALV spreekt haar volle steun uit aan het NVJ-bestuur in zijn ijver om vrije en veilige beroepsuitoefening van journalisten te garanderen.