Vul de enquête koopkrachtbehoud in; samen bepalen we de koers

maandag 13 maart 2023

Uit de eerste tussenresultaten van de enquête over koopkrachtbehoud blijkt dat het overgrote deel van de respondenten vindt dat de werkgevers en opdrachtgevers een verantwoordelijkheid hebben in het zorgen voor structureel koopkrachtbehoud voor hun medewerkers. NVJ-leden kunnen de enquête nog invullen tot 20 maart. ‘Doe dit vooral, want zo krijgen we echt inzicht en kunnen we samen met de leden onze koers bepalen’, aldus Wais Shirbaz, hoofd Werkvoorwaarden van de NVJ.

Het team Collectieve Belangenbehartiging (v.l.n.r.): Paul Teixeira, Milen van Boldrik, Lisa Koetsenruijter en Wais Shirbaz (foto Dingena Mol)

Het  CBS meldde dat de prijzen van dagelijkse boodschappen in februari met ruim 15 procent zijn gestegen. Economen verwachten dat de voedingsmiddeleninflatie pas tegen de zomer haar piek heeft bereikt. ‘Als deze stijging niet wordt gecompenseerd door een loons- en tariefsverhoging zakt de waarde van je loon’, aldus Wais Shirbaz. ‘Dit scheelt bijna een maandsalaris per jaar. Deze gevolgen moéten we repareren.'

CPB verwacht loonstijging van 8 tot 9 procent

Het  Centraal Planbureau gaat er vanuit dat de cao-lonen dit jaar fors stijgen, met 8 tot 9 procent. In haar prognose over de koopkracht houdt het CPB dan ook rekening met deze loonstijgingen. Maar binnen de lopende cao’s in de mediasector liggen die stijgingen rond de 2 tot 2,5 procent. Shirbaz: ‘Dit is bij lange na niet genoeg om het koopkrachtverlies te compenseren.’

Deel van journalisten voelt de pijn van het koopkrachtverlies

Uit de eerste tussenstand van de enquête blijkt dat een deel van de respondenten veel last heeft van het koopkrachtverlies. Zeker starters in de beginschalen en jonge zzp’ers voelen de pijn op dit moment.  ‘Journalisten zijn de brenger van het nieuws, dus ook alle nieuws over inflatie, koopkracht en de huidige stakingsgolf. Dan gaat het vaak over andere sectoren. Maar ook journalisten zijn niet uitgezonderd van de gevolgen van inflatie. De ontwikkelingen als gevolg van de hoge inflatie gaan dermate snel, dat er nu een oplossing moet komen voordat het te laat is en dat loonsverhogingen in de mediasector achterblijven bij de loonstijgingen die het CPB beraamt.’

Leden bepalen de koers

Zowel de NVJ als haar leden vinden dat werkgevers en opdrachtgevers een verantwoordelijkheid hebben in het zorgen voor structureel koopkrachtbehoud voor hun medewerkers. Uit de resultaten van de enquête na 20 maart zal straks blijken hoe de leden verder willen. De NVJ is al enkele maanden in gesprek met uitgeverijbedrijven en omroepen om te komen tot een goede oplossing. ‘Onze leden bepalen de koers. Als zij vinden dat er een bepaalde actie nodig is om een uitkomst te bereiken, dan zijn wij bereid hierin te faciliteren .’

Hoe sterker je vereniging, hoe beter je werkvoorwaarden

Shirbaz benadrukt de betrokkenheid van de leden in dit traject. ‘Een vereniging is net zo sterk als haar leden. Nergens in de wetgeving staat dat jij recht hebt op een loons- of tariefsverhoging. Onze voorgangers hebben in het verleden afgedwongen dat wij nu cao’s hebben, waarin wél loonsverhogingen worden afgedwongen. Om dit te laten slagen hebben we de stem en steun nodig van onze leden. Want, hoe sterker je vereniging, hoe beter je werkvoorwaarden. Hoe meer druk vanuit de journalisten, hoe groter de kans dat we gezamenlijk verbetering bereiken.’ 

Heb je de enquête nog niet ingevuld? Als lid heb je op maandag 13 maart per mail een herinnering ontvangen. Ben je lid van de NVJ en heb je de mail niet ontvangen? Stuur dan een mail naar Ingrid van Es, ivanes@nvj.nl

 

werf een lid

 

We houden je op de hoogte via onze site, socials en nieuwsbrieven. In ons Dossier Koopkrachtbehoud houden we het laatste nieuws voor je bij en vind je ook de ondersteuningsmaatregelen vanuit de NVJ, zoals het Sociaal Fonds en de Coulanceregeling Lidmaatschap.