Wat is nou een redelijk tarief? Reken het zelf uit!

donderdag 27 juni 2019

Een ruime meerderheid van de zzp’ers die in de creatieve sector werkt, waaronder de (foto)journalistiek, moet het doen met een uurtarief dat verre van marktconform is. Gezien de uren die freelancers in opdrachten steken, pakken de gangbare stukprijzen – zoals prijs per woord of prijs per foto – voor opdrachten meestal ongunstig uit. De NVJ pleit sinds jaar en dag voor het ­invoeren van uurtarieven in plaats van woord- of fototarieven. Maar hoe ­bereken je een marktconform uurtarief?

Er bestaat geen standaardlijstje met uurtarieven. Het bepalen van je uurprijs is er niet eenvoudiger op geworden, sinds de beroepsorganisaties geen richtlijnen meer mogen geven. Anderzijds is de prijs voor een journalistiek product niet zomaar uit de lucht gegrepen en kun je je uurprijs zelf bepalen op basis van:

 • ervaring, journalistieke vaardigheden, eigen netwerk en specialisme
 • kwaliteit, flexibiliteit en snelheid
 • kosten, zoals verzekeringen, belastingen, huisvesting en investeringen

Maak je tariefstructuur helder

Alle reden dus om goed betaald te worden. Tegenover je opdrachtgever helpt een goede onderbouwing van de prijs. Maak daarom bewust en onderbouwd een keuze en maak je tariefstructuur zichtbaar.

Bepaal je streefinkomen en het aantal beschikbare uren

Je hebt net als iedereen een inkomen nodig waar je van kunt leven. Dit streefinkomen bereken je door je gewenste winst, kosten en lasten ten opzichte van je declareerbare uren op een rij te zetten. Als je dus een bepaald inkomen wilt benaderen, wat moet dan je uurtarief zijn?

Maak een overzicht van:

Streefinkomen netto

 • Wat wil je per jaar of per maand verdienen om – tenminste – in je levensonderhoud te kunnen voorzien
 • Kosten
 • Huur, telefoon- en internetkosten, vervoerskosten, materiaalkosten, verzekeringen, spaar- en pensioen­voorziening, contributies, reservering voor inkomsten­belasting, reservering vakantiegeld
 • Aftrek

Startersaftrek (2019: € 2.123), zelfstandigenaftrek (2019: € 7.280), MKB-winstvrijstelling (14%).

Per jaar beschikbare uren

Naast de uren die je besteedt aan opdrachten, reserveer je ook uren voor acquisitie, administratie, ‘geen opdrachten’/risico, opleiding en vakantiedagen. Uitgaande van in totaal 260 werkdagen per jaar*: aantal declareerbare uren per week x 52 weken = uren per jaar.

*Hiervan is nog niet het aantal vakantie­dagen afgetrokken, dit verschilt immers per individu.

 • Let wel: Om in aanmerking te komen voor fiscaal voordeel moet je voldoen aan het urencriterium. Dat betekent dat je per jaar 1.225 uur aan je onderneming besteedt. Dit zijn je declareerbare uren waar je tevens je uren aan acquisitie, woon-werkverkeer, administratie bij optelt.
 • Starters kunnen in de eerste vijf jaar van hun bedrijf tot drie keer de startersaftrek toepassen.

Stel de hoogte van je uurtarief vast

Tel je streefinkomen en alle kosten bij elkaar op en deel dit door het aantal declarabele uren en je komt uit op een bedrag per uur.


Tips

 • Werkt je opdrachtgever toch uitsluitend met stuks­prijzen? Maak een inschatting van de hoeveelheid tijd die er in de productie gaat zitten. Het aantal uur maal je uurtarief geeft een aardige berekening van wat jij voor de opdracht kan vragen.
 • Je gaat uit van een basistarief, maar hoe opzienbarender, ingewikkelder of gehaaster de opdracht is, is hoe meer je je vraagprijs naar boven kunt bijstellen.
 • Uiteraard kun je ook afwijken van je uurtarief als je bijvoorbeeld veel herhaalopdrachten aan­ge­boden krijgt.
 • Vind je opdrachtgever je tarief te hoog? Allereerst: de opdrachtgever heeft niet voor niets de wens om gebruik te maken van je diensten. Ga daarom niet zomaar akkoord met een lager tarief, maar onderbouw je tariefstructuur. Kom je daar nog niet uit en wil je toch graag de opdracht? ­Mogelijk kun je onderhandelen over tijd (bijvoorbeeld: de opdrachtgever levert jou interview­kandidaten in plaats dat je zelf op zoek moet).
 • Bepaal de waarde van je werk en je kosten elk jaar opnieuw.

  Benieuwd naar je eigen uurtarief?

Maak gebruik van de NVJ Tarievencalculator! Wat je voor je werk wilt hebben, bepaal je zelf. Een handig hulpmiddel is de NVJ Tarievencalculator die op basis van jouw persoonlijke situatie een realistisch uurtarief berekent. Met dit uurtarief kun je de onderhandelingen ingaan. Kijk op: NVJ.nl/tarievencalculator


Wat verdienen zzp'ers in andere beroepen?

Uurtarieven van vergelijkbare sectoren na aftrek van niet-arbeidsgerelateerde kosten (netto uurtarieven):

 • € 84        - Advies, management en bedrijfsvoering
 • € 73        - Advisering, onderzoek en overig
 • € 70        - Overheid en onderwijs
 • € 68        - Dienstverlening informatietechnologie
 • € 45        - Industrieel ontwerp en vormgeving
 • € 38        - Kunst
 • € 36        - Informatie en communicatie
 • € 34        - Cultuur, sport en recreatie
 • € 27        - Gezondheidszorg

(Bron: Bureau Lahaut, Kunst als gunst? Beloning van zzp’ers in de sector kunst, mei 2019)


Monitor Freelancers en Media 2018

In 2018 is het jaarinkomen van mediafreelancers iets gestegen ten opzichte van 2017: €24.300 ten opzichte van €23.400 in 2017 (+3,8%). Dit blijkt uit de Monitor Free­lancers en Media 2018 van Bureau HTH, in opdracht van NVJ, NVF, Auteursbond, DuPho, Lira en Pictoright. Het jaar 2018 pakt echter niet gunstig uit voor alle groepen mediafreelancers. Kijkend naar de specifieke groepen freelancers valt op dat de schrijvende journalisten en foto­journalisten minder betaald krijgen per uur en per foto, in vergelijking met andere mediafreelancers (schrijvers, fotografen en anderen) en vergeleken met een aantal jaren terug. Waar de schrijvende journalisten in uur­tarief daalden, gingen de niet-journalistieke schrijvende free­lancers er in uurtarief op vooruit. Ook daalden de tarieven van de regionale en lokale media van de Persgroep en Telegraaf Mediagroep.