Zeer tevreden over NVJ Advocaten & Juristen

maandag 17 juli 2017

Leden die in 2016/2017 zijn geholpen door NVJ Advocaten & Juristen zeggen zeer tevreden te zijn over de dienstverlening. Dit blijkt uit het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek over de ondersteuning door de juridische afdeling.

De vragen binnen het tevredenheidsonderzoek hebben met name betrekking op bereikbaarheid, kwaliteit van de ondersteuning, klantgerichtheid en kennis en kunde van de juristen. Op de vraag hoe de leden de samenwerking met de advocaat of jurist hebben ervaren, antwoordde 70 procent uitstekend en 27 procent goed. De behandeling van de zaak werd beoordeeld op 60 procent uitstekend en 36 procent goed. Ruim de helft (59%) van de respondenten vulde uitstekend in bij het totaaloordeel over afhandeling van de zaak.

NVJ Advocaten & Juristen nam 2016/2017 (peildatum 30 juni) 804 adviesvragen en zaken in behandeling. Veel vragen en zaken gaan over reorganisatie, ontslag, incasso, auteurs- en contractrecht.

Enkele opmerkingen naar aanleiding van de enquête

"Aangenaam verrast door de adequate aanpak." 

"Goede en snelle afhandeling van de zaak. Een persoon die ik niet kon bereiken werd wel snel bereikt door de medewerker en hem is ook gelijk duidelijk gemaakt wat mijn rechten zijn ten opzichte van zijn handelen. Uitstekende service."

"Het was dus in één woord uitstekend. De juridische bijstand heeft me een veilig gevoel gegeven in een beladen periode."

"Ik ben de NVJ veel dank verschuldigd voor de wijze waarop ik ben geholpen. In het bijzonder wil ik degene die mij heeft geholpen een groot compliment geven voor de wijze waarop ik ben bijgestaan en geadviseerd."

"Ik ben zeer tevreden over de wijze waarop de medewerker mijn zaak heeft behandeld. De samenwerking heb ik als prettig, constructief, professioneel en betrokken ervaren. Ik voelde mij echt gesteund door de NVJ en dat onderstreepte voor mij weer het belang van mijn vakverenigings-lidmaatschap!"

"Tevreden over de afhandeling en een hoop wijzer geworden over auteursrecht."

"Ik heb steeds contact gehad met een medewerker die dacht met me mee, reageerde snel op mails en telefonische vragen: ik heb me zeer gesteund geweten."

Dagelijks spreekuur NVJ Advocaten & Juristen

De afdeling NVJ Advocaten & Juristen is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 14.00 en 17.00 uur. Telefoon: 020 3039 700. Of mail: juridisch@nvj.nl