NVJ en Persvrijheidsfonds lanceren Balie Persvrijheid: gratis rechtshulp vóór en na publicatie, ook voor niet-leden

maandag 18 november 2019

Rechtszaken, dreigbrieven van advocaten en beslaglegging; het zijn allemaal bedreigingen waar je als journalist mee te maken kan krijgen en die de persvrijheid onder druk zetten. Laat je niet afschrikken door dit juridische geweld. Vanaf 18 november biedt Balie Persvrijheid gratis rechtshulp vóór en na je publicatie, ook als je geen lid bent van de NVJ. De nieuwe dienst is een initiatief van de NVJ en het Persvrijheidsfonds en biedt juridische ondersteuning aan in eigen beheer publicerende freelance journalisten, kleine uitgeverijen en lokale omroepen die te maken kunnen krijgen met de dreiging van juridische procedures.

Waarvoor kun je Balie Persvrijheid bellen?

De balie adviseert journalisten bij gevoelige publicaties, door de mogelijke risico’s van een publicatie (tekst, video of foto) vooraf in kaart te brengen. Daarnaast biedt Balie Persvrijheid rechtshulp en advies bij juridische bedreigingen vóór en na je publicatie.

Vóór publicatie:​ meelezen met je publicatie en adviseren over mogelijke juridische risico’s. Denk daarbij aan zaken als het gebruik van anonieme bronnen, de omvang van je onderzoeksplicht in verhouding tot de eventuele beschuldigingen die je publiceert, het wel/niet noemen van namen, de mate van wederhoor en andere juridisch relevante punten.

Na publicatie:​ verweer en correspondentie naar aanleiding van je publicatie met bijvoorbeeld een klagende partij of een advocaat. Als je direct een dagvaarding ontvangt dan vertegenwoordigen we je in de rechtszaak.

Word je gehinderd of belemmerd bij het verkrijgen van je informatie, dan bekijken we wat de juridische mogelijkheden zijn.

Bereikbaarheid

Balie Persvrijheid is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 14:00 en 17:00 uur via 020-30 39 791. Je kunt de balie ook altijd via mailen persvrijheid@nvj.nl. De mail wordt dagelijks bekeken. Ga naar nvj.nl/balie-persvrijheid voor meer informatie.