cao

Redactiestatuut Omroep

Voorbeeld Redactiestatuut Omroep


1. Doel van het statuut

Dit programmastatuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de redactie van de omroep te waarborgen bij het uitoefenen van haar journalistieke taak. Het regelt voorts de rechten en plichten van de medewerkers in relatie tot de journalistieke functie van de omroep. Lees meer over Redactiestatuut Omroep

18 juli 2016

Huishoudelijk reglement redactieraad

Behorend bij het Redactiestatuut

1. Redactievergadering

1.1. De Redactievergadering komt tenminste eenmaal per jaar bijeen, en voorts op initiatief van de Redactieraad, of van de hoofdredacteur en/of directeur, of wanneer ten minste 10 leden van de redactie(s) daartoe bij de Redactieraad een schriftelijk verzoek indienen, onder opgave van de punten die zij behandeld willen zien. Lees meer over Huishoudelijk reglement redactieraad

18 juli 2016
Resultaat 161 - 166  (van 165)

Pagina's