Kan ik tot rectificatie van een citaat op Facebook gedwongen worden?

Ik heb een artikel geschreven over een ruzie die zich grotendeels afspeelt op Facebook. De scheldwoorden vlogen daar over en weer en ik heb de sappigste geciteerd. Eén van de partijen heeft een advocaat ingeschakeld en die dreigt met de rechter. Hij wil een rectificatie en excuses, waarbij de tekst al door hem is opgesteld. Kan ik zomaar tot rectificatie gedwongen worden?

Antwoord

Nee, een rectificatie is bepaald geen vanzelfsprekendheid. Alleen als er sprake is van onrechtmatige publicatie kan een rechter tot rectificatie veroordelen.

Onlangs speelde eenzelfde soort zaak bij de Achterhoekse rockband Normaal. Twee jaar geleden was een drumstel verdwenen en de bandleden gingen er vanuit dat een roadie het drumstel had gestolen en verkocht op Marktplaats. Zanger Bennie Jolink noemde hem op Facebook een “gluiperige lafbek” en een “smeerlap”, maar verwijderde dit bericht wel na een half uur. De band deed aangifte van diefstal, maar de roadie werd vrijgesproken. Die deed vervolgens op zijn beurt aangifte van smaad en laster. Het OM legde de band aanvankelijk een strafbeschikking op, maar trok die later in.

Het AD en diverse regionale kranten van DPG berichtten over deze kwestie. De roadie spande daarop een kort geding aan, zowel tegen het AD als tegen Jolink. Hij wilde rectificatie van het artikel en van een paar Facebook-posts.

De rechter constateert - zoals gebruikelijk bij de vraag of er sprake is van onrechtmatige publicatie - dat het gaat om een botsing van twee fundamentele grondrechten, dat van vrijheid van meningsuiting, en dat van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De rechter oordeelt dat het AD terecht heeft aangevoerd dat het berichten over een strafrechtelijke procedure een belangrijke taak van de media is en nog extra nieuwswaardig omdat het over een bekende zanger gaat. De perspublicatie en de citaten vinden voldoende steun in de feiten. Het AD had de naam van de roadie weliswaar kunnen anonimiseren, maar het is twijfelachtig of dit verschil zou hebben uitgemaakt omdat de muziekwereld maar klein is. Dat er geen wederhoor is geweest, maakt de perspublicatie evenmin onrechtmatig en dat de roadie is vrijgesproken leidt er niet toe dat er geen enkele negatieve berichtgeving meer naar buiten mag worden gebracht.

Jolink voerde aan dat openlijk ruziemaken en ruw taalgebruik bij Normaal aan de orde van de dag zijn. Hij had al eerder spijt betuigd van zijn tirade en die ook weer van Facebook gehaald. Dat de roadie schade had geleden, was bovendien onvoldoende onderbouwd.

Kortom, een rectificatie is alleen aan de orde als er sprake is van onrechtmatige publicatie en dan worden alle belangen afgewogen.

Petra Oudhoff, NVJ Advocaten en Juristen


Heb je ook een kwestie die je aan onze juristen wil voorleggen? Mail: juridisch@nvj.nl of kijk op nvj.nl/rechtshulp

mag dat zomaar juridisch