Moet ik een geheimhoudingsbeding serieus nemen?

Ik ben tot mijn grote vreugde aangenomen als redacteur bij een grote uitgeverij. Toen ik mijn contract ontving, zag ik dat daarin een geheimhoudingsbeding is opgenomen. En ook staat er dat ik bij overtreding daarvan een boete van 2.500 euro per keer moet betalen. Moet ik zo’n bepaling serieus nemen of loopt dat zo’n vaart niet?

Antwoord

Ja, een dergelijk beding is zeker geen ‘dode letter’. In veel arbeidsovereenkomsten is een geheimhoudingsbeding opgenomen en op overtreding staat meestal een forse boete. Het beding is vaak zo verwoord dat het verboden is om bedrijfsinformatie of knowhow waar je tijdens je dienstverband kennis van neemt buiten de organisatie te brengen. Maar wat is buiten de organisatie?

De kantonrechter in Alkmaar vond begin dit jaar dat het downloaden van (grote) bestanden naar je privécomputer, zelfs zonder dat de documenten gedeeld werden met anderen, overtreding van het in de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding opleverde. Op iedere overtreding stond een boete van 5.000 euro en nu de werkneemster drie keer documenten naar haar privémail had verzonden, was zij in principe 15.000 euro verschuldigd. De rechter vond dat ook wat gortig en matigde de boete naar 10.000 euro omdat twee van de drie overtredingen naar aard en inhoud gelijksoortig waren. 

Vorige maand oordeelde het Gerechtshof in Leeuwarden over een soortgelijke zaak. Echter met een heel andere uitkomst. Ook hier had de werknemer vanaf zijn zakelijke e-mailadres een aantal documenten naar zijn privémail doorgestuurd. De ex-werkgever vroeg eerst bij de kantonrechter om een verbod op het gebruik van en het retourneren van alle documenten en daarbij een boete van 25.000 euro. Nadat de kantonrechter de vorderingen had afgewezen ging de werkgever in hoger beroep, maar ving ook bot bij het Hof. Dat had ermee te maken dat in dit geval de tekst van het geheimhoudingsbeding (“Bedrijfsgegevens mogen niet aan derden bekend worden gemaakt of door een (ex-)werknemer voor eigen voordeel worden gebruikt.”) onvoldoende was om de werkgever te volgen in de stelling dat reeds het buiten het bedrijf brengen van deze informatie (versturen van zakelijk naar privé) een inbreuk op het beding opleverde. 

Een en ander let dus nauw en is afhankelijk van de precieze bewoordingen van een beding. Maar het is zeker een beding waar je al tijdens het tekenen van je contract op moet letten.

Yolanda Pattiasina, NVJ Advocaten & Juristen


Heb je ook een kwestie die je aan onze juristen wil voorleggen? Mail naar juridisch@nvj.nl of kijk op nvj.nl/rechtshulp

juridisch Linkinbio_NVJ Linkinbio_ViP mag dat zomaar