De journalistieke arbeidsmarkt in vogelvlucht

Hoe zit het bij de omroepen?

Er is een toename van allerlei constructies met onzeker werk: tijdelijke contracten, zzp, payrolling. Bij de publieke omroepen is de oorzaak hiervan de budgetsystematiek. Doordat de budgetten vanuit Den Haag fluctueren wentelen publieke omroepen risico’s af op werknemers in onzekere dienstverbanden. Wij willen dat de NPO en omroepen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een fatsoenlijk  contractenbeleid.

Hoe zit het met de schrijvende journalistiek?

We zien een enorme toename van het aantal (schijn-) zelfstandigen en een grote concurrentie tussen freelancers. Bij regionale kranten wordt zelfs voor tarieven gewerkt van € 0,13 per woord. Dit komt neer op een uurloon dat soms zelfs onder het minimumloon ligt.

Pyrrhula: Wat is het gemiddeld aantal gewerkte en betaalde uren per week van een freelance (foto)journalist, fotograaf, schrijver of illustrator/ontwerper?


Bron: Pyrrhula