Een laag btw-tarief voor bedrijven waar freelancers genoeg bestaanszekerheid hebben

Nieuwsmedia vallen onder een laag btw-tarief, maar dat geldt nu alleen voor gedrukte media. De Europese Commissie heeft onlangs besloten dat een laag btw-tarief ook mogelijk is voor online media. Uitgevers willen dit graag en er is ook in de Nederlandse politiek de wil om dit te doen. De verlaging kan een grote impact hebben op de bedrijfsvoering van uitgevers en mediabedrijven. Volgens een schatting uit 2008 was met het toenmalige lagere btw-tarief voor kranten en tijdschriften een bedrag van 178 miljoen euro gemoeid.

Als Nederland besluit om het lage btw-tarief door te voeren, dan pleiten we ervoor om alleen uitgevers daarvoor in aanmerking te laten komen waar freelancers ook voldoende bestaanszekerheid hebben.

In veel landen is sprake van vormen van overheidssteun voor de pers. Het kan bijvoorbeeld gaan om subsidies, lagere btw en soms ook overheidsadvertenties in kranten en andere media.

Landen hanteren verschillende definities van media die in aanmerking komen voor lagere btw. In Noorwegen worden in de praktijk voorwaarden gesteld die als doel hebben om de onafhankelijkheid van de pers te garanderen. Internationaal is het niet ongebruikelijk om voorwaarden te stellen aan staatssteun, zoals een minimum aandeel redactionele inhoud; een minimum aandeel inhoud geproduceerd door een onafhankelijke redactie en een minimum aantal onafhankelijke journalisten.(1)

De NVJ is voorstander van 0 procent btw op on- en offline media, waarbij het wel belangrijk is dat alleen uitgevers en  mediabedrijven hier gebruik van kunnen maken, die voldoen aan een standaard voor professionele onafhankelijke journalistiek die ook bestaanszekerheid biedt aan freelancers.
De vraag welke voorwaarden worden gesteld aan staatssteun voor de media is belangrijk, om te zorgen voor kwaliteit of een betere positie voor journalisten. Het zou zo moeten zijn dat dit een pluriforme pers ondersteunt, er moet een goed redactiestatuut zijn en een fatsoenlijke betaling van journalisten, ongeacht de contractvorm.

BTW-tarieven (2)

Land Standaard btw-tarief Pers
Oostenrijk 20% 10%
België 21% 0%
Denemarken 25% 0%
Finland 24% 10%
Frankrijk 19,6% 2,1%
Duitsland 19% 7%
Ierland 23% 9%
Italië 21% 4%
Nederland 21% 6%
Noorwegen 25% 0%
Zweden 25% 6%
Zwitserland 8% 2,5%
Verenigd Koninkrijk 20% 0%

(1) en (2). Corinne Schweizer, Manuel Puppis, Matthias Künzler, Samuel Studer (2014), Public Funding of Private Media. London School of Economics.

Ja | Journalistiek heeft een prijs

Met de campagne Journalistiek heeft een prijs wil de NVJ duidelijk maken dat er voldoende bestaanszekerheid voor journalisten moet zijn als voorwaarde voor onafhankelijke journalistiek. Download het witboek.

Naar de actiepagina