Sterke lokale en regionale journalistiek

Zeker in de regio is de verschraling van de journalistiek ernstig. Overheden zijn daar inmiddels ook van doordrongen, maar weten nog niet zo goed wat te doen. Onze oplossing is gebaseerd op afspraken die gemaakt zijn in Denemarken. Een stimuleringsfonds gefinancierd door de overheid, met waarborgen voor de journalistieke onafhankelijkheid. De oplossing komt hier op neer: alle commerciële redactionele initiatieven, die zich richten op een breed publiek en op een journalistieke taak, ontvangen in Denemarken voor een vooraf vastgestelde periode een bepaald bedrag afhankelijk van de omvang van het redactionele budget.

Dus hoe groter de redactie (vast en freelance!), hoe groter de financiële stimulans. Toegangsvoorwaarden zijn een zeker publiek bereik, voorwaarden voor redactionele onafhankelijkheid en een minimale redactionele omvang/budget. In Denemarken wordt als ondergrens een redactioneel budget gehanteerd dat neerkomt op drie of vier vaste of freelance medewerkers. Dus zowel een regionale krantenredactie als een nieuw digitaal initiatief kunnen aanspraak maken op een structurele financiële impuls.

Ja | Journalistiek heeft een prijs

Met de campagne Journalistiek heeft een prijs wil de NVJ duidelijk maken dat er voldoende bestaanszekerheid voor journalisten moet zijn als voorwaarde voor onafhankelijke journalistiek. Download het witboek.

Naar de actiepagina