3 meest gestelde vragen over het pensioenakkoord

woensdag 19 juni 2019

Afgelopen zaterdag (15 juni) sloot het pensioenreferendum van FNV. Ook leden van de NVJ konden hun stem uitbrengen. In totaal hebben 375.823 FNV-leden hun stem uitgebracht, 76% stemde voor het pensioenakkoord. Het ledenparlement, waar ook de NVJ een zetel inneemt, nam de uitslag van het referendum over waarmee FNV formeel heeft ingestemd met de afspraken tussen kabinet, vakbonden en werkgevers. Een overzicht van de afspraken uit het akkoord werd eerder gepubliceerd op de site van de NVJ.

De mogelijkheid om te stemmen voor het pensioenreferendum leefde onder de leden van de NVJ. Afgelopen week kwamen bij de NVJ veel vragen en reacties binnen, met name over: wanneer de regels ingaan, de uitwerking van de rekenrente in het nieuwe pensioencontract, en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers. Meer informatie hierover vind je hieronder.

Wanneer gaan de nieuwe regels in?

De AOW-leeftijd wordt de komende 2 jaar (tot 2022) bevroren op 66 jaar en 4 maanden. In de plannen van het kabinet zou de AOW-leeftijd volgend jaar omhooggaan naar 66 jaar en 8 maanden en in 2021 naar 67 jaar. Dit gaat niet door. Op de site van de SVB staat een tool waar je jouw (verwachte) AOW datum kunt berekenen, zowel in de nieuwe situatie als oorspronkelijk.

De afspraken over het pensioenstelsel waar je via de werkgever voor spaart, zijn nu gemaakt op hoofdlijnen. Veel moet nog worden uitgewerkt. Dit vraagt tijd omdat moet worden berekend wat effecten zijn zodat ervoor kan worden gezorgd dat er geen ongewenste effecten zijn en de doelstellingen worden gehaald.

Dan moet vervolgens de Pensioenwet worden gewijzigd. Na het wijzigen van de wet moeten alle pensioenregelingen in Nederland worden aangepast en moeten pensioenfondsen (administratie)systemen aanpassen. De verwachting is dat de nieuwe wet nog minstens twee jaar op zich laat wachten. De invoering kan dan in 2022 beginnen en het zal dan nog een paar jaar duren voordat alle fondsen zijn overgestapt.

Voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP geldt dat voor de zomer van 2020 er een wetsvoorstel moet komen. Begin 2020 kunnen belangenverenigingen hun ideeën inbrengen, ook de NVJ wil hier over meepraten. Hiervoor gaan we natuurlijk nog in gesprek met onze leden. Daarover volgt meer informatie. Heb je nu al vragen of ideeën neem dan contact op met Jochem Dijckmeester van de NVJ, jdijckmeester@nvj.nl

Aan de rekenrente in het pensioenstelsel wordt niks gedaan, de commissie Dijsselbloem kwam zelfs met een advies voor strengere rekenregels. Wat betekent dit?

Door de strengere rekenregels die door de commissie parameters, onder leiding van Dijsselbloem, worden voorgesteld, zijn in het huidige pensioenstelsel vanaf 2021 extra kortingen nodig op de pensioenen. De rekenregels die nu in het huidige systeem gehanteerd worden, maken dat pensioenfondsen grote reserves aan moet houden. Het Kabinet wil absoluut blijven uitgaan van de risicovrije rente bij het vaststellen van de verplichtingen van pensioenfondsen.

In het pensioenakkoord is afgesproken dat pensioenfondsen nu al niet meer hoeven te korten als een dekkingsgraad hebben van meer dan 100%, daarmee zijn kortingen bij een aantal grote pensioenfondsen voorkomen. Bij de belangrijke pensioenfondsen in onze sector was de kans op een korting op de korte termijn al zeer klein. Wel bleek ook bij deze fondsen dat het kunnen verlenen van een toeslag nog niet aan de orde is.

Dat moet worden opgelost in het nieuwe pensioenstelsel. In goede economische tijden kunnen de pensioenen in het nieuwe stelsel eerder worden verhoogd. Daartegenover staat dat als het minder goed gaat, de pensioenen wel omlaaggaan. De verhoging en verlaging van het pensioen mag over tien jaar worden uitgesmeerd, zodat gepensioneerden geen grote schommelingen in hun inkomen hebben. 

Onderdeel van het pensioenakkoord is dat er een stuurgroep komt die voor invoering van het nieuwe contract waakt over alle voorwaarden. FNV heeft aangegeven met die stuurgroep een nieuw advies over de rekenrente te vragen in 2020. Wij houden je natuurlijk op de hoogte over de voortgang van de stuurgroep.

Hoe gaat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers eruitzien?

Door in te zetten op een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt de verzekering toegankelijker (verzekeraars krijgen een acceptatieplicht) en betaalbaarder. Zowel jong en oud, mensen met risicovolle beroepen of juist niet, iedereen betaalt namelijk mee. Het is ook niet meer mogelijk dat bepaalde risico’s worden uitgesloten. Bijvoorbeeld als je eerder langdurig ziek bent geweest.

Over hoe de verzekering er concreet uit moet gaan zien, is nog veel onduidelijk. Het is bijvoorbeeld nog niet zeker dat er een speciale verzekering voor ZZP-ers moet komen. Het is ook mogelijk dat er één verzekering komt voor alle werkenden. Wie de verzekering gaat uitvoeren, is ook nog niet bekend. Begin 2020 kunnen belangenverenigingen hun ideeën inbrengen, zoals hierboven ook gezegd wil ook de NVJ hier over meepraten.

Bij FNV wordt in eerste instantie gedacht aan een verzekering die zich aanpast aan je inkomen. Dat wil zeggen dat de premie inkomensafhankelijk is. De uitkering is dat vervolgens ook. Het is belangrijk dat de regeling betaalbaar is. Ook is het belangrijk dat ZZP-ers een eerlijk tarief kunnen vragen waarbij ook rekening wordt gehouden met deze verzekering, maar bijvoorbeeld ook voor pensioenopbouw (er is in dit akkoord ook afgesproken dat ZZP-ers makkelijker toegang moeten krijgen tot pensioenfondsen). De NVJ blijft zich inzetten voor eerlijke tarieven, zowel bij de cao-inzet, door collectief onderhandelen mogelijk te maken, als via advies op maat aan zelfstandigen.

Bekijk hiervoor bijvoorbeeld onze Tarievencalculator, een handig hulpmiddel om een redelijk tarief te bepalen.

Heb je nog vragen, of wil je meedenken?

Neem contact op met Jochem Dijckmeester, jdijckmeester@nvj.nl