A&C Media moet sociale afspraken nakomen

vrijdag 5 juni 2015

Uitgever A&C Media staakt met de productie van zondagsedities van de huis-aan-huisbladen en voegt die titels samen met de reguliere weekedities. Vanaf 15 juli verschijnen die nog één keer per week onder een nieuwe titel. De aangekondigde reorganisatie zal leiden tot een serieuze reductie in banen. De NVJ vindt dat het tot de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders van A&C Media behoort om tot verantwoorde sociale afspraken te komen.

Advertentie-inkomsten

Annabel de Winter, dagbladsecretaris van de NVJ, voerde eerder overleg met Loek Radix, interim bestuurder van A&C Media, die sprak over een sombere toekomst. De aanhoudend dalende advertentie-inkomsten zouden de onderneming op korte termijn in een zodanige positie brengen dat zij niet meer aan haar lopende verplichtingen zou kunnen voldoen.

Tienpuntenplan

Er wordt een tienpuntenplan ontwikkeld om de uitgeverij ingrijpend te reorganiseren en klaar te maken voor een levensvatbare toekomst als zelfstandige onderneming. Het doel is om dit plan in 100 dagen te realiseren, vanaf 15 juli. Dit zal ook een substantieel verlies aan arbeidsplaatsen tot gevolg hebben. Deze week wordt een voorstel bij de aandeelhouder ingediend waarin de plannen en de consequenties worden toegelicht. Als de aandeelhouders akkoord gaan, zal met OR, COR en de vakorganisaties nader worden gesproken.

Sociaal Plan MGL

De NVJ vindt dat het tot de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders van A&C Media behoort om voor diegenen die als gevolg van de komende reorganisatie boventallig worden, tot verantwoorde sociale afspraken te komen. Het sociaal plan van zusterorganisatie Media Groep Limburg (MGL) is daarvoor geschikt. ‘De aandeelhouder dient zijn verantwoordelijkheid te nemen en de kosten van de toepassing van het Sociaal Plan MGL voor zijn rekening te nemen’, aldus Annabel de Winter.

Tot A&C Media behoren: Nederlandse Weekbladen Groep, De Kempen Pers Uitgeverij, Uitgeversmaatschappij De Trompetter, Van Helvoort Uitgeverij, De Gouden Leeuw Uitgeverij.