ANP verrekent vakbondscontributie met bruto-inkomen

donderdag 15 september 2016

De leden van de NVJ bij ANP hebben deze zomer gestemd over een onderhandelingsresultaat voor een op de cao Uitgeverijbedrijf geïnspireerde cao ANP Journalistiek. Het akkoord, met een looptijd van 1 januari 2016 tot 31 december 2017, houdt onder andere   een structurele loonsverhoging van 1,5 procent in per 1 juli 2016 en 1 procent per 1 januari 2017. Ook komt er een eigen ANP-versie van de journalistieke paragraaf van de cao voor het Uitgeverijbedrijf. ANP is tevens op het verzoek ingegaan om de vakbondscontributie te verrekenen met het bruto-inkomen.

Na ampele overweging heeft de directie van het ANP ook besloten in te gaan op het verzoek van NVJ en FNV om de vakbondscontributie aan het einde van het kalenderjaar te kunnen verrekenen met het bruto inkomen (ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling). De bruto-netto verrekening vindt plaats in de maand december op basis van de verklaring van betaalde contributie, die de vakbonden aan hun leden toezenden. Voorwaarde is dat de medewerker uiterlijk op 5 december het bruto-netto verzoek indient bij HRM, vergezeld van de genoemde vakbondsverklaring.