Eerste principeakkoord cao Nieuwsbladjournalisten sinds 2013

woensdag 11 oktober 2017

De NVJ en NNP, de brancheorganisatie voor lokale nieuwsbladen, heeft een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor Nieuwsbladjournalisten. De NVJ legt dit met een positief stemadvies voor aan haar leden. Vanaf maart 2018 zal deze cao aansluiten bij de cao voor het Uitgeverijbedrijf (UB), Deel II Journalistiek, functiegroep Huis-aan-huisbladjournalisten. 

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor Nieuwsbladjournalisten was hoognodig, omdat sinds 1 april 2013 geen nieuwe cao-afspraken waren gemaakt. Dit had te maken met ledenverlies bij de werkgeversorganisatie en het niet kunnen aansluiten bij de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf. Wel werd gedurende deze periode de cao steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. De bestaande cao-afspraken werden nageleefd, maar een loonsverhoging op grond van nieuwe afspraken zat er voor de nieuwsbladjournalisten niet in. 

Aansluiting cao Uitgeverijbedrijf voor Huis-aan-huisbladjournalisten

Met de nieuwe cao voor nieuwsbladjournalisten wordt aansluiting gezocht bij de cao Uitgeverijbedrijf voor huis-aan-huisbladjournalisten. Het gaat om een set afspraken die nog éénmaal tussen NNP en NVJ wordt gemaakt, waarna de cao voor Nieuwsbladjournalisten voortaan de cao Uitgeverijbedrijf voor huis-aan-huisbladjournalisten zal volgen. Het eigen karakter van de cao, zoals het redactiestatuut, zal behouden blijven.

Belangrijkste afspraken

  • De cao voor Nieuwsbladjournalisten sluit vanaf maart 2018 aan bij de cao voor het Uitgeverijbedrijf (UB), Deel II Journalistiek, functiegroep Huis-aan-huisbladjournalisten (artikel 16) met toevoeging van bepalingen die het eigen karakter van de cao voor Nieuwsbladjournalisten van oudsher kenmerken
  • Structurele loonsverhoging van 1% met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2017*
  • Eenmalige uitkering van €750,- bruto*
  • De loonsverhogingen die vanaf 2017 worden afgesproken voor de CAO UB worden ook toegekend aan nieuwsbladjournalisten
  • De nieuwsbladuitgevers voeren het salarisgebouw van de huis-aan-huisbladjournalisten in voor nieuwsbladjournalisten op het moment dat de WU en de NVJ een nieuw salarisgebouw voor de Functiegroep huis-aan-huisbladjournalisten invoeren
  • Aanvullend op de Functiegroep huis-aan-huisbladjournalisten van de cao UB is een redactiestatuut van toepassing voor alle nieuwsbladuitgevers.

*Hierop wordt in mindering gebracht / (deels) vervangen door een mogelijk eerder onverplicht door de werkgever toegekende (structurele) verhoging van het salaris en/of een eerder onverplicht verstrekte eenmalige uitkering.

Ledenraadpleging

NVJ-leden werkzaam bij lokale nieuwsbladen kunnen tot en met 24 oktober hun stem uitbrengen.