Elektronische aanvraag VAR

woensdag 1 oktober 2008

Vanaf 3 oktober kan de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) ook online worden ingevuld en verstuurd. ZZP’ers die drie jaar achtereen over een VAR WUO beschikken hoeven per 2010 niet meer jaarlijks een nieuwe verklaring aan te vragen, maar ontvangen de VAR automatisch.

Freelancers kunnen vanaf 1 september 2008 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor volgend jaar aanvragen. Vanaf 3 oktober kan de VAR ook online worden ingevuld en verstuurd. Het opgavenformulier moet worden ondertekend met DigiD of de gebruikersnaam en inlogcode van de elektronische aangifte inkomstenbelasting. Het formulier voor de VAR is vanaf 3 oktober te vinden op www.belastingdienst.nl.
De Belastingdienst komt met de elektronische aangifte van de VAR tegemoet aan een van de aanbevelingen van FNV Zelfstandigen aan staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën om de regeldruk voor zelfstandige ondernemers te verlagen. Een van de uitkomsten daarvan is dat de aanvraag van de VAR zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Zo hoeven ZZP’ers die drie jaar achtereen over een VAR WUO beschikken per 2010 niet meer jaarlijks een nieuwe Verklaring arbeidsrelatie aan te vragen, maar ontvangen de VAR automatisch.

De aanbevelingen van FNV Zelfstandigen afgelopen voorjaar kwamen voor een groot deel overeen met de thema’s die de sectie Freelance van de NVJ en FNV Zelfstandige Bondgenoten al eerder presenteerden. Een van die punten was ook het afschaffen van de absolute 1.225 urengrens. Het kabinet kondigde vorig jaar bij de Miljoenennota aan om voorstellen te doen voor een aanpassing van het urencriterium. Het urencriterium blijft echter bestaan. Het kabinet deed slechts enkele voorstellen voor een gedeeltelijke aanpassing van het urencriterium. Ellie Speet, secretaris van de NVJ-sectie Freelance: ‘Veel journalisten met een parttime baan en een freelance praktijk voldoen niet aan het criterium van 1.225 gewerkte uren per jaar. Hierdoor komen zij niet in aanmerking voor startersaftrek, investeringsaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Dat betekent dat journalisten die overschakelen van vast dienstverband naar een zelfstandigenbestaan, of freelancers die als zekerheid een klein vast dienstverband aanhouden, geen aanspraak kunnen maken op belastingfaciliteiten voor zelfstandigen.’