Freelancers ondervinden hinder van wet DBA

woensdag 5 juli 2017

De wet DBA leidt tot onrust en onzekerheid en in een aantal gevallen zelfs tot hinder. Dat blijkt uit een enquête die de NVJ hield onder haar zelfstandige leden naar de effecten van de wet DBA. De NVJ zal de resultaten delen met staatssecretaris Eric Wiebes en Tweede Kamerleden.

Meer dan de helft van de respondenten ervaart de wet DBA als negatief en ruim 8 procent ondervindt zelfs hinder. Opdrachtgevers hebben de gelegenheid aangepakt om te bezuinigen op reiskosten en onkostenvergoedingen en op de omvang van het contract om juridische risico’s uit te sluiten. Ook zijn freelancers niet langer welkom op redactiebijeenkomsten, interne opleidingen en borrels en feestjes.

Een derde van de zzp’ers die deelnamen aan de enquête verwacht dit jaar een lagere omzet te draaien, ondanks het feit dat de markt weer aantrekt en een deel van de zzp'ers hiervan profiteert. Verschillende opdrachtgevers hebben de inzet van zzp’rs beperkt tot bijvoorbeeld twee dagen per week, waardoor de omzet voor zelfstandigen is teruggelopen. Het valt echter op dit moment niet te zeggen of een lagere omzet gerelateerd kan worden aan de invoering van de wet DBA.

Ruim 83 procent geeft aan naast omzet en aantal opdrachtgevers geen ander effect te hebben ondervonden van de wet DBA. Wel geeft ruim 14 procent aan dat zij als gevolg van de aangekondigde invoering van de wet DBA een payrollcontract (6,8%), een tijdelijk contract (6,5%) of een vast contract (1,1%) te hebben gekregen.

Oproep aan staatssecretaris en opdrachtgevers

De NVJ zal de resultaten delen met staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën, Tweede Kamerleden en opdrachtgevers met het verzoek om opdrachtgevers op te roepen om:

  • risico’s niet af te wentelen op zzp’ers
  • geen premies in te houden op tarieven van zzp’ers
  • reiskosten en andere onkosten te blijven vergoeden
  • omvang inzet zzp’rs niet onnodig te verkleinen
  • en zzp’ers niet als paria’s te behandelen door ze uit te sluiten van interne opleidingen,  redactiebijeenkomsten en borrels en feestjes.

Nader onderzoek naar effect op omzet

De NVJ zal nader uitzoeken hoeveel zelfstandigen minder omzet genereren naar aanleiding van de wet DBA en uitzoeken welke opdrachtgevers minder opdrachten geven aan zelfstandigen en waarom.

Aan het onderzoek naar de effecten van de wet DBA een jaar na invoering deden 321 leden mee (13% van het aantal sectieleden van NVJ Zelfstandigen).

Wet DBA

Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden. De wet vervangt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) door een stelsel van modelovereenkomsten waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer een overeenkomst sluiten die door de Belastingdienst vooraf is getoetst.

(foto: Herman Wouters, Hollandse Hoogte)