Landelijke trainingsdag voor redactiecommissies in de dagbladsector

dinsdag 13 augustus 2019

De NVJ organiseert op dinsdag 8 oktober een trainingsdag voor redactiecommissies in de dagbladsector. De netwerkbijeenkomst is bedoeld om je te laten bijpraten over de rol en invloed van redactiecommissies, ervaringen uit te wisselen en collega’s te ontmoeten.

foto: Peter Hilz/HH

Stand van zaken cao-onderhandelingen

Tijdens het ochtendgedeelte geeft dagbladsecretaris Ellen Bonke informatie over de stand van zaken rond de onderhandelingen voor een nieuwe cao Uitgeverijbedrijf. Wat speelt er op de werkvloer en wat was de inbreng vanuit de redacties? Wat zijn de thema’s voor de onderhandelingen? En wat zijn de gewenste resultaten? Tijdens dit gedeelte is er volop gelegenheid om input te geven.  

Rechten en bevoegdheden redactiecommissies

Een deel van de trainingsdag is informatief. Ontdek welke rechten en bevoegdheden je als redactiecommissie precies hebt. Leer hoe je het beste kan samenwerken met andere medezeggenschapsorganen zoals de redactieraad en de ondernemingsraad. Ga met elkaar in gesprek over de rol die de redactiecommissie kan spelen voor freelancers.

Hoe versterk je de invloed van de redactiecommissie

In het middagprogramma staat de vraag centraal hoe de redactiecommissie haar invloed kan versterken door een goed contact op te bouwen met de achterban op de redacties. Wat is de rol van de redactiecommissie rond verschillende thema’s, zoals het hanteren van werkdruk, de ontwikkelingen rond het ‘salarisgebouw’, de arbeidsrechten van freelancers en de bejegening door leidinggevenden en collega’s. De thema’s bepalen de leden van de redactiecommissies zelf, met als resultaat dat zij concrete aanknopingspunten hebben om de invloed van de redactiecommissie te versterken.

Voor wie

De trainingsdag is bedoeld voor alle (aspirant-)leden van redactiecommissies in de dagbladsector en voor journalisten die overwegen een redactiecommissie op te richten.

  • Wanneer: 8 oktober 2019, 10.00-16.00 uur
  • Waar: Van der Valk Hotel, Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen
  • Kosten: € 350,- per redactiecommissie, ongeacht het aantal leden van de redactiecommissie dat deelneemt aan de training. De kosten kunnen worden gedeclareerd bij de werkgever.
  • Aanmelden: Mariette Koning, mkoning@nvj.nl