Meer regionale nieuwssites in het noorden van het land

donderdag 27 september 2012

Het Stimuleringsfonds voor de Pers startte eerder dit jaar het onderzoek naar de lokale media en heeft inmiddels een beeld gekregen hoe Nederland is verdeeld. In het noorden worden meer regionale nieuwssites aangeboden dan in het zuiden van Nederland. De NVJ, die in het onderzoek wordt betrokken, heeft lang aangedrongen op een onderzoek om zo de problemen in de regio scherper in beeld te krijgen.

Het Stimuleringsfonds voor de Pers onderzoekt wat de mediarijke en media-arme regio’s zijn in Nederland. Aanleiding voor het onderzoek was de urgente situatie in de regio die aan het licht kwam uit het onderzoek van de Commissie Brinkman in 2009. Met een nulmeting in de 418 gemeenten van Nederland willen de onderzoekers een zo breed mogelijk overzicht hebben van de traditionele en niet-traditionele media (zoals web only’s). Onderzocht wordt wat de omvang is van het aanbod, wie verantwoordelijk is voor dat aanbod en wat de trends zijn.

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat inwoners in de noordelijke drie provincies veel meer keuze hebben uit regionale nieuwssites dan inwoners in het zuiden van het land. Dit overzicht is gepubliceerd op de site van NU.nl.

Het volledige onderzoek zal naar verwachting in november worden gepresenteerd.