Nieuw sociaal plan MGL en A&C Media

donderdag 2 maart 2017

Media Groep Limburg (MGL) en A&C Media, uitgever van lokale huis-aan-huis-kranten in Zuidoost-Nederland hebben een nieuw sociaal plan. NVJ heeft samen met de andere bonden en in nauwe samenwerking met de OR van MGL en A&C Media dit nieuw Sociaal Plan voor 2017 voor MGL en A&C onderhandeld.

De gezamenlijke OR-en van MGL en A&C Media hebben een grote rol gespeeld in het optimaliseren en actualiseren van dit Sociaal Plan 2017. Zij hebben samen met de directie ook de hele presentatie aan het personeel voor hun rekening genomen. Het plan is met een overweldigende meerderheid van de werknemers van MGL aangenomen.

In dit Sociaal Plan worden ontslagvergoeding en/of persoonlijk budget voor boventalligen berekend door middel van de kantonrechtersformule 2008. De structuurwijziging waarvoor dit Sociaal Plan is onderhandeld, treft in eerste instantie vooral de niet redactionele medewerkers van MGL.