NVJ Dagblad bezoekt komende maand redacties

woensdag 20 februari 2013

NVJ Dagblad bezoekt in de komende maand 26 redacties in het land. Tijdens het zogenoemde Rondje Dagblad wordt gepraat over de cao-onderhandelingen die vanaf 1 maart 2013 van start gaan, over de modernisering van de cao dagbladjournalisten en over de ontwikkelingen met betrekking tot een mogelijke raam-cao.

De cao voor dagbladjournalisten liep tot en met 31 december 2012. Op 1 maart vindt de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe cao dagbladjournalisten plaats. Tijdens het Rondje Dagblad zal de voortgang van de onderhandelingen worden besproken.

Eindrapportage modernisering

Werkgeversorganisatie NDP Nieuwsmedia en de NVJ hebben in 2012 afgesproken een commissie modernisering in te stellen. De commissie heeft de afgelopen maanden gewerkt aan aanbevelingen om voor jong en oud een eigentijdse cao mogelijk te maken. In de eindrapportage komen onder andere opleidingen, demotie, seniorenverlof en arbeidstijden aan de orde.
Dossier modernisering

Project raam-cao

Werkgevers en vakorganisaties – waaronder de NVJ – in de uitgeverijsector zijn overeengekomen om in 2012 de mogelijkheden te verkennen voor een raam-cao: één cao voor de gehele uitgeverijsector. In deze raam-cao moeten vier journalistieke cao’s (DJ, VAK, PU en OP) en twee administratieve cao’s (BTU en DU) samenkomen. Doel van de gezamenlijke verkenning was de totstandkoming van een uniform pakket van arbeidsvoorwaarden en –regelingen voor alle beroepsgroepen in de sector uitgeverijbedrijf, waarbij tevens maatwerk op ondernemings- en individueel niveau te realiseren is. Het onderzoek is afgerond en wordt in maart aan de besturen aan werkgevers- en werknemerszijde gepresenteerd. De besturen binnen de NVJ zullen voor 1 mei gaan bepalen of er een raam-cao moet komen, en zo ja, in welke vorm.
Dossier raam-cao