NVJ dringt aan op snelle behandeling Eerste Kamer wetsvoorstel Bronbescherming

dinsdag 12 juni 2018

De NVJ dringt aan op een snelle behandeling van het wetsvoorstel Bronbescherming in strafzaken door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel werd op 6 februari aangenomen in de Tweede Kamer. Aanleiding voor deze oproep is het incident bij het Brabants Dagblad, waar de politie de telefoongegevens had opgevraagd van een journalist die onderzoek deed naar de  burgemeestersbenoeming in Den Bosch.

Het wetsvoorstel Bronbescherming is evident in dit soort situaties, aldus algemeen secretaris Thomas Bruning. ‘Dit had eerst voorgelegd moeten worden aan de rechter-commissaris. Dat is dus niet gebeurd. Alleen in kwesties van nationale veiligheid of het voorkomen van ernstige misdaden, kan dit soort inbreuken in bronbescherming aan de orde komen, maar in geen geval bij het lekken over een burgemeestersbenoeming.'

Bruning vindt het kwalijk dat het OM meende dat er interpretatieruimte zit de richtlijn van justitie voor de bescherming van journalistieke bronnen. 'Dat is beslist niet zo. In het wetsvoorstel zijn duidelijke instructies hieromtrent opgenomen. Dit is een reden des te meer dat we hopen dat de Eerste Kamer het voorstel snel tot een wet maakt.'

Bruning noemt het excuus dat het OM gaf niet genoeg. ‘Ik had minimaal verwacht dat men niet alleen dit incident betreurde, maar dat ook duidelijk is dat in dit soort gevallen altijd de rechter-commissaris moet worden geraadpleegd. Het jammere van dit excuus is, dat het niet een duidelijk signaal geeft dat zo'n inbreuk niet meer mag en kan gebeuren.’

De NVJ heeft jarenlang gestreden voor invoering van de wet Bronbescherming in strafzaken. Ondanks herhaalde toezeggingen, slaagden opeenvolgende kabinetten er niet een wet van die strekking door de Kamer te loodsen. Uiteindelijk stemde de Tweede Kamer 6 februari 2018 in met het voorstel om het recht van journalisten om hun bronnen te beschermen wettelijk vast te leggen. Het doorzoeken en in beslag nemen is alleen mogelijk na toestemming en in aanwezigheid van een rechter-commissaris en niet op gezag van de officier van justitie.

De Eerste Kamercommissie van Justitie heeft op 27 maart 2018 een voorlopig verslag uitgebracht en wacht op memorie van antwoord