NVJ leden akkoord met verlenging sociaal plan TMG

dinsdag 26 september 2017

De leden van de NVJ en die van de andere bonden (FNV, CNV en De Unie) hebben de afgelopen weken hun stem uitgebracht over de verlenging van het sociaal plan van TMG. Zij hebben zich positief uitgesproken over deze verlenging. Het sociaal plan van TMG wordt daarom verlengd.

Wat is er ook alweer afgesproken?

De NVJ en andere aangesloten bonden hebben een dikke plus onderhandeld voor aanzienlijke aantallen medewerkers die in een komende reorganisatie boventallig worden. De extra’s:

  • Looptijd tot 31 december 2019 (de personele gevolgen van reorganisatiebesluiten die voor 31 december 2019 zijn genomen, vallen onder dit verlengde SP);
  • De COR en TMG gaan samen betere afspraken maken over de gang van zaken bij herplaatsingsprocedures in reorganisatie en selectie voor nieuwe functies. Voorafgaand aan adviesaanvragen voor reorganisaties moet de beschrijving van de functies die de medewerkers bekleden actueel en juist zijn. Voordat de adviesaanvraag wordt ingediend, moet ook duidelijk zijn hoe de uitwisselbaarheidsbepaling van actuele met toekomstige functies heeft plaatsgevonden. En tenslotte moet er gedurende de voorfase zorgvuldigheid bij het plaatsingsproces worden gewaarborgd. De COR zal die afspraken met de medezeggenschap delen.
  • Boventallige medewerkers die nog geen 2 jaar in dienst zijn, kunnen zonder restrictie gebruikmaken van de bemiddelingsfaciliteiten voor de medewerkers.
  • De ouderenregeling van artikel 8.1 van het SP wordt verbeterd.  Die regeling zal nu van toepassing zijn op alle boventallige medewerkers die op de datum waarop het dienstverband eindigt 6 jaar of korter verwijderd zijn van hun persoonlijke AOW datum. In de vorige versie van het SP was dat nog 5 jaar. Daarmee is de bepaling meer in lijn met de journalistieke cao’s (DJ en Huis/aan/huis). Gedurende de looptijd van dit SP wordt bovendien gewerkt aan leeftijdsbewust personeelsbeleid met als doel meer maatwerk voor oudere medewerkers.
  • En tenslotte komt het budget voor outplacement en opleiding ook ten goede aan boventallige medewerkers die na hun vertrek als zzp-er aan de slag willen. De werkgever biedt ook hen een loopbaanscan aan.
cao