NVJ legt onderhandelingsresultaat cao UB neutraal voor

maandag 6 november 2017

Er is een onderhandelingsresultaat voor de cao Uitgeverijbedrijf (UB) voor 2017 tot en met 2019. Na een lange onderhandelingsperiode legt de NVJ het onderhandelingsresultaat neutraal aan de leden voor. Op sommige punten zijn stappen gezet, op andere punten bleek minder mogelijk dan de NVJ gehoopt en verwacht had. De leden kunnen tot 21 november hun stem uitbrengen.

Het onderhandelingsresultaat samengevat: (volledig onderhandelingsresultaat via deze link):

  • Looptijd 27 maanden: van 1 maart 2017 tot en met 31 mei 2019
  • Structurele loonsverhoging aanpassing salarissen en schalen: 1,5% per 1 november 2017 en 1,5% per 1 juli 2018
  • € 300 bruto eenmalige uitkering per 1 december 2017 (parttimers naar rato)
  • Met ingang van 1 januari 2017 is het basisbedrag van het persoonlijk keuzebudget (artikel 6.1.2 van de cao) structureel vastgesteld op 12%
  • Pensioen – de uitzonderingsbepaling voor de functiegroepen BTU, PU, OP en VAK komt te vervallen; uiterlijk 31 december 2019 moeten alle uitgeverijen zijn toegegroeid naar het niveau van de CAO UB
  • Er komt een studiecommissie Duurzame inzetbaarheid
  • Er komt een studiecommissie Gezond Speelveld, waarbij in ieder geval het al dan niet toepassen van een tariefstelling voor freelance werkzaamheden aan de orde zal komen. Voor payrollers en uitzendkrachten is bevestigd dat zij minimaal volgens de cao beloond moeten worden inclusief jaarlijkse salarisverhogingen volgens functieschalen.

Via deze link een gebalanceerd oordeel van de NVJ over dit onderhandelingsresultaat.