NVJ Manifest: Investeren in regionale journalistiek

maandag 20 februari 2012

Het is de hoogste tijd dat er een streep wordt getrokken en dat er serieus perspectief wordt geboden aan de regionale kranten. Reorganisatieplannen met korte termijn winstdoelen en verdere sanering van redacties moeten van tafel. Alternatieve plannen van uitgevers en overheid moeten ervoor zorgen dat er weer geïnvesteerd wordt in regionale journalistiek, zodat zij haar meerwaarde kan bewijzen. Aldus NVJ’s manifest over het belang en de toekomst van de regionale journalistiek.

Halvering journalistieke redacties
Een reeks van reorganisaties heeft in minder dan tien jaar tijd gezorgd voor een halvering van het aantal journalisten bij de belangrijkste regionale uitgever, Wegener. De nu aangekondigde bezuinigingen zouden daar nog eens ruim tien procent vanaf halen. Het probleem in de regio is breder dan Wegener; In Zuid Holland zijn de zelfstandige regionale titels al verdwenen, bij TMG/HDC dreigt door de steeds verdergaande centralisering van de redacties eenzelfde scenario.

Een maatschappelijke functie op de tocht
Een belangrijke functie van de journalistiek staat hiermee onder zware druk. Regionaal en lokaal nieuws is arbeidsintensief en wordt noodgedwongen steeds meer overgelaten aan voorlichters en andere belanghebbenden buiten de journalistiek. Noodgedwongen, niet omdat er geen geld meer wordt verdiend met regionale journalistiek, maar omdat uitgevers onder druk van hun aandeelhouders een in deze tijd irrealistisch rendement daarmee denken te kunnen blijven realiseren.

Uitgevers en overheid laten de journalistiek in de kou staan
Het gaat de NVJ niet om het behoud van een dagbladtitel op zichzelf, het gaat ons om het overeind houden van een wezenlijke maatschappelijke functie, of die nu op papier of digitaal wordt vervuld. Zowel uitgevers als politiek spelen daarin een belangrijke rol. Uitgevers zouden weer serieus moeten investeren in deze rol. De overheid zou hen, vanuit een publiek belang, daarin moeten stimuleren.

Toekomstbestendige oplossingen geboden!
De NVJ vindt dat er een streep moet worden getrokken en serieus perspectief moet worden geboden. Reorganisatieplannen met korte termijn winstdoelen en verdere sanering van redacties moeten van tafel. De overheid moet niet langer met boter op haar hoofd reageren, maar met gerichte maatregelen de regionale nieuwsvoorziening ondersteunen.
Alternatieve plannen van uitgevers en overheid moeten ervoor zorgen dat er weer geïnvesteerd wordt in regionale journalistiek, zodat zij haar meerwaarde kan bewijzen. De regio verdient een journalistieke toekomst!

Kom ook naar het debat Regio in de Uitverkoop op maandag 27 februari a.s. in Utrecht