NVJ start informatiecampagne aansluiting huis-aan-huisbladjournalisten bij Cao Uitgeverijbedrijf

dinsdag 23 februari 2016

De NVJ en werkgeversorganisatie VHU hebben eind december 2015 een onderhandelingsresultaat bereikt over aansluiting van de oude Cao huis-aan-huisbladjournalisten bij de nieuwe CAO UB. Het hoofdbestuur van de NVJ heeft dit onderhandelingsresultaat met positief resultaat getoetst aan het arbeidsvoorwaardenbeleid van de NVJ en ook het sectiebestuur van de sectie Lokale Media is akkoord met het onderhandelingsresultaat. Dit resultaat wordt voorgelegd aan alle huis-aan-huisbladjournalisten. Na dit akkoord zal de nieuwe CAO UB dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 gelden voor alle huis-aan-huisbladjournalisten. De NVJ start vanaf 23 februari een informatiecampagne voor haar huis-aan-huisbladleden.
 
Vanaf dinsdag worden de NVJ-leden werkzaam bij de huis-aan-huisbladen geïnformeerd over de nieuwe Cao UB deel II Journalistiek, met de kenmerkende bepalingen voor de huis-aan-huisbladjournalisten. Dit gebeurt via ledenbrieven en het webdossier op NVJ.nl
 
Dit kun je de komende weken verwachten:

  • 23 februari            Eerste informatiebrief;
  • 1 maart                Start ledenraadpleging met ledenbrief en stemformulier;
  • 2 maart                Uitnodiging voor de informatiebijeenkomst op 10 maart;
  • 8 maart                Informatiebrief met uitleg over de cao-tekst voor huis-aan-huisbladjournalisten;
  • 10 maart              Informatiebijeenkomst De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort;
  • 15 maart              Sluiting ledenraadpleging.

 
Hoe ziet de nieuwe CAO UB Journalistiek er uit?
Net als voor de andere journalistieke cao’s (dagblad, publieks- en opinietijdschriften en vaktijdschriften)  die in 2015 zijn opgegaan in de Cao UB deel II Journalistiek, wordt een deel van de oude cao voor huis-aan-huisblad journalisten vervangen door het Algemene deel van de Cao UB. Daarnaast is een apart hoofdstuk gereserveerd voor de bepalingen die karakteristiek zijn voor de huis-aan-huisbladjournalisten. Lees hier meer over de nieuwe Cao UB Journalistiek.