Onderzoek naar positie regionale nieuwsvoorziening

woensdag 16 mei 2012

Het Stimuleringsfonds van de Pers gaat onderzoek doen naar de nieuws- en informatievoorziening in de regio. De NVJ, die in het onderzoek wordt betrokken, heeft lang aangedrongen op een onderzoek om zo de problemen in de regio scherper in beeld te krijgen.

De aanleiding vormt de behoefte om een duidelijk inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot de kwantiteit en kwaliteit van de nieuws- en informatievoorziening in de regio.
Het onderzoek wordt opgesplitst in twee delen. Deel één vindt plaats in 2012 en dient in een half jaar te zijn afgerond, zodat dit kan worden gebruikt bij de selectie van experimenten in het kader van regionale samenwerking.
Onder meer wordt onderzocht wat de huidige posities zijn van lokale en regionale omroepen, hyperlocals, huis-aan-huisbladen en nieuwsbladen. Ook worden oplagecijfers, advertentievolumes, redactieomvang en trends in aantallen regionale nieuwsberichten in kaart gebracht. Verder wordt gezocht naar kansrijke scenario’s voor regionale nieuwsvoorziening en voorbeelden van succesvolle nieuwe wegen in het buitenland.
Deel twee van het onderzoek wordt uitgevoerd zodra de regio bekend zijn waarbinnen pilots gaan draaien. Dit zal naar verwachting in december 2012 zijn.