Oost, west, thuis nog best?

donderdag 4 juni 2020

Tja, dat gaat dus allemaal nog wel even duren… want hoewel de kinderen weer een beetje naar school en de terrassen weer een beetje open mogen, komt er aan het thuiswerken voorlopig nog geen einde.

beeld Hollandse Hoogte

“Werk zoveel mogelijk thuis”, blijft het credo. Terwijl we daar dan net een beetje aan gaan wennen, duwen aan de andere kant sommige werkgevers toch steeds meer richting aanwezigheid van hun werknemers, al is het maar voor het moreel. En dus levert dat weer allerlei nieuwe perikelen op, want de werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving, en komt dus niet weg met een extra 1000-dingendoekje op de WC.

Over looproutes, afstand tussen bureaus en plexiglasschermen moet stevig worden nagedacht. En over roosters die bijvoorbeeld bepalen dat de ene groep van de werknemers op even dagen op kantoor werkt en de andere groep op de oneven dagen. Voor een dergelijke regeling moet dan wel de OR worden geraadpleegd. Want dan gaat het immers om een arbeidstijdenregeling waarmee de OR moet instemmen. Maar toch, je had je net geïnstalleerd aan je keukentafel met uitzicht op je tuin en dan word je dringend verzocht toch weer op kantoor te verschijnen. De vraag is of je aan dat verzoek gevolg moet geven. Als de werkgever die veilige plek kan creëren (en je kunt er veilig komen) dan is het antwoord waarschijnlijk ja. Een uitzondering moet wel worden gemaakt voor de werknemer met een chronische aandoening waardoor hij extra risico’s loopt. Die zal wel thuis mogen blijven werken.

En wat nu als je ziet dat een van de collega’s op zijn Facebook foto’s van dolle huisfeestjes plaatst waar het er corona-technisch onverantwoord aan toe gaat?  Mag je dan weigeren op het werk te verschijnen?  Ja, dan waarschijnlijk weer wel en van de werkgever mag in zo’n geval worden gevraagd dat hij de jolige collega naar huis en in quarantaine stuurt (zonder loon waarschijnlijk) wegens het veroorzaken van een gevaarlijke situatie op de werkvloer. En dan nog even voor degenen die wel thuis blijven werken. Mogen reiskosten worden ingehouden? Ja, dat mag: een onkostenvergoeding voor kosten die niet gemaakt worden, hoeft niet te worden uitbetaald.  Het onderwerp vakantie blijft overigens lastig. De werkgever mag (tenzij de cao of de arbeidsovereenkomst dat toestaat) niet zomaar vakantiedagen aanwijzen of zelfs afboeken. Maar als iedereen in het najaar op vakantie wil, dan kan dat natuurlijk niet. Dan kan de werkgever die aanvraag weigeren. Dus neem ook nu toch maar af en toe een dagje.