Opleidingen: (Online) Journalistiek

maandag 25 juni 2012

In de beroepspraktijk heerst de mening dat er op de opleidingen journalistiek te weinig digitale journalistiek wordt gedoceerd. Niet alleen is er geen specifieke afstudeerrichting digitale journalistiek, ook blijkt dat studenten onvoldoende handvatten meekrijgen om online aan de slag te gaan. Als er al studenten zijn die gedreven zijn in webskills, dan zijn ze vaak autodidact. Aldus de sectie Internet van de NVJ.

Bestuursleden van de sectie Internet deden de afgelopen weken onderzoek naar de status van internetjournalistiek op de journalistiekopleidingen in Nederland. Ze benaderden hiervoor diverse docenten van opleidingsinstituten, mensen werkzaam in het vakgebied, studenten en afgestudeerden. Het rondje opleidingen bevestigde het beeld wat in de beroepspraktijk al heerste: als er al internetjournalistiek wordt gedoceerd, sluiten de lessen vaak onvoldoende aan op de praktijk.

Volgens de sectie wordt er wat opleidingsniveau betreft op de universiteiten meer aandacht besteedt aan digitale journalistiek dan op de HBO’s. Toch worden binnen de HBO-instellingen steeds meer pogingen gedaan om digitale journalistiek mee te nemen in het curriculum. De aandacht voor digitale journalistiek neemt weliswaar steeds meer toe, maar de sectie concludeert ook dat er nog maar weinig ruimte is voor zaken als apps en datajournalistiek.

De sectie werkt op dit moment alle bevindingen uit en zal daarover publiceren. Ook worden de conclusies meegenomen in het jaarlijkse overleg dat de NVJ heeft met de opleidingen.

Lees ook de opinie van Wilma Haan, voorzitter sectie Internet: Internetjournalistiek als afstudeerrichting