Oproep nieuwe voorzitter sectie Lokale Media

donderdag 28 juli 2011

De sectie Lokale Media heeft André van der Velde benoemd tot nieuwe voorzitter van de sectie. Hij volgt Peter Nefkens op. Van der Velde is werkzaam bij De Stad Amersfoort (BDU) en sinds vijf jaar betrokken bestuurslid van de sectie Lokale Media. Het sectiebestuur wil nadrukkelijk de vinger aan de pols houden bij de huidige ontwikkelingen in de (lokale) dagbladsector en is op zoek naar nieuwe bestuursleden en ambassadeurs.

“Werkgevers en werknemers moeten beseffen dat we met lokale journalistiek goud in handen hebben en dat besef mogen we niet verliezen”, aldus Van der Velde. “Er staat voor ons heel veel op het spel: oprukkende digitalisering, verslaggevers die met vertrekregelingen weer binnen worden gehaald als freelancer, leeftijdsbewust personeelsbeleid, het pensioenstelsel en natuurlijk de discussie over het bestaansrecht van kranten. Ik geloof zeker dat er bestaansrecht is, maar een herbezinning is onvermijdelijk. Als sectie en als NVJ willen we nadrukkelijk betrokken zijn bij deze discussie. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste journalisten met een hart voor de lokale journalistiek, die zitting willen nemen in ons sectiebestuur en willen meepraten over de huidige ontwikkelingen.”

Mail voor reacties of vragen: lokalemedia@nvj.nl