Oproep: uitgevers, luister naar noodzaak indexatie freelancetarieven

vrijdag 21 december 2018

Vergoedingen, tarieven en honoraria voor freelance werk in de journalistiek moeten omhoog, te beginnen met indexering. De Auteursbond, De Coöperatie en de NVJ vragen hier aandacht voor in een brief aan de Mediafederatie, de koepelorganisatie van uitgevers van kranten en tijdschriften.

De brief is een vervolg op de oproep aan freelancers om zelf indexering toe te passen op hun afspraken met opdrachtgevers. Grote uitgevers hebben volgens de drie organisaties een zetje nodig om zelfstandige journalisten de ruimte te geven voor indexering. Dat is simpelweg een noodzaak om het toch al lage inkomen van freelance journalisten niet verder terug te laten vallen. De kosten van levensonderhoud en de kosten van het drijven van een journalistieke freelancepraktijk zijn gestegen. Op basis van de consumentenprijsindex van het CBS is bijvoorbeeld vast te stellen dat een in 2015 gemaakte tariefafspraak nu toe is aan indexering met 4,32 procent. De tabel onder dit bericht geeft nog meer suggesties voor indexering.
 
Bijstelling van de tarieven en honoraria is des te meer nodig omdat het gemiddelde inkomen van freelance journalisten niet in overeenstemming is met de professionele eisen die aan hun werk worden gesteld, zoals vermeld in de diverse edities van de Monitor Freelancers en Media; een belastbaar jaarinkomen van 26.000 euro valt onmogelijk te verdedigen voor een vakbekwame journalist, die een wezenlijke bijdrage levert aan de publicaties van de bij de Mediafederatie aangesloten bedrijven. Deze aanhoudende onderbetaling is een gevaar voor de kwaliteit van de journalistiek.

De brief aan de Mediafederatie is hieronder te downloaden.

Downloads