Overeenkomst Nationaal Archief en Pictoright

vrijdag 10 december 2010

Het Nationaal Archief en Pictoright, de collectieve beheerorganisatie voor fotografen en andere professionele beeldmakers, sluiten 10 december een overeenkomst. Deze maakt het mogelijk om ook foto’s online te tonen, waarvan de auteursrechten niet bij het Nationaal Archief berusten of waarvan de auteursrechthebbenden niet bekend zijn, zonder daarbij de belangen van de betrokken rechthebbenden te schaden.

Bijna honderdduizend historische foto’s worden op deze manier voor iedereen gratis online raadpleegbaar op de beeldbank van het Nationaal Archief. Binnen de huidige wettelijke kaders hebben het Nationaal Archief en Pictoright samen gezocht naar een praktische en werkbare auteursrechtelijke oplossing voor massadigitalisering van historische fotocollecties. De overeenkomst maakt het mogelijk 100.000 historische beelden waarvan de auteursrechthebbenden niet (meer) zijn te achterhalen of waarvan de rechthebbenden zijn aangesloten bij Pictoright, online aan het publiek ter beschikking te stellen. De overeenkomst ligt in lijn met het streven van de EU om tot auteursrechtelijke oplossingen te komen die het mogelijk maken gedigitaliseerd cultureel erfgoed online beschikbaar te stellen.