Overleg Sociaal Plan GPD gestart

donderdag 11 maart 2010

De NVJ is gestart met de onderhandelingen over een Sociaal Plan GPD. Volgens de NVJ moeten er garanties worden gegeven, waarin formatieafspraken en geen gedwongen ontslagen zijn vastgelegd.

Na jaren van inkrimping, besparingen en zelfs dreigende opheffing is door de directie en het bestuur van de GPD gekozen voor een samenwerking met het ANP op onderdelen. Met het bestuur van de GPD is tot nu toe vooral gesproken over de onzekerheid met betrekking tot de toekomst. Centrale vraag is hoe lang de GPD zelfstandig kan blijven. Weliswaar gaat het bestuur hier van uit, maar of dit haalbaar is blijft ongewis. Volgens de NVJ zouden er garanties gegeven moeten worden, een intentie alleen volstaat niet. Formatieafspraken en geen gedwongen ontslagen zijn voorbeelden van zulke garanties.

De NVJ heeft verder aangegeven dat ruimhartige vrijwillige regelingen opgenomen zouden moeten worden. Ook zou er al op korte termijn door de directie van de GPD nagedacht moeten worden over een uitgebreid employabilitybeleid (scholing, coaching, etc.). Dat is iets wat in feite al lang ontwikkeld had moeten zijn, zeker in een roerige branche als de dagbladwereld waar veel onzekerheden bestaan, aldus de NVJ.

Het volgende overleg vindt over twee weken plaats.